Kalendarium roku 2006

  • Wystawienie pierwszej sztuki terapeutycznej w Warszawie pt. „Pasja, czyli obrzęd zdjęcia masek ofiarnych”, a w Łodzi spektaklu pt. „Czy mogę coś powiedzieć?”.
  • Opracowanie i opublikowanie raportu pt. „Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości”.
  • Zredagowanie i opublikowanie dwóch numerów pisma „Prawo i Płeć”, niezbędnika pt. „Przemoc wobec dzieci w rodzinie”, „Niezbędnika nauczyciela”, „Niezbędnika policjanta” oraz następujących poradników: „Wszystko o dziedziczeniu” (3000 egz.); „Jeśli jesteś ofiarą gwałtu” (3000 egz.), „Przemoc wobec kobiet w rodzinie” (2000 egz.), „Jeśli jesteś ofiarą przemocy” (5000 egz.), Wszystko o alimentach i świadczeniach rodzinnych” (4000 egz.), „Sprawy mieszkaniowe” (3000 egz.), „Wszystko o egzekucji” (3000 egz.), „Jak dogadać się we dwoje” (3000 egz.).
  • Utworzenie przy oddziale CPK w Łodzi spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy”.

SPRAWOZDANIE 2006

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii