Kalendarium roku 2009

  • Realizacja programu edukacyjnego adresowanego do młodzieży i nauczycieli na temat przemocy w rodzinie i przemocy na randkach.
  • Opracowanie i opublikowanie poradnika psychologicznego pt. „Jak się wyzwolić z krzywdzącego związku”.
  • Zorganizowanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli „wysłuchania publicznego” na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
  • Opracowanie propozycji poprawek do ustawy o zwalczaniu przemocy w rodzinie i prowadzenie lobbingu na rzecz ich przyjęcia.
  • Zorganizowanie kolejnego „Trybunału ds. przemocy wobec kobiet”, w trakcie którego CPK wezwało do przyjęcia nakazów ochronnych oraz do uznania przemocy w rodzinie za okoliczność łagodzącą w przypadku kobiet, które zabiją swojego oprawcę lub za okoliczność zaostrzającą odpowiedzialność w przypadku zabójstwa popełnione przez partnera, który stosował przemoc wobec ofiary zabójstwa.

SPRAWOZDANIE 2009

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii