Kalendarium roku 2009

  • Realizacja programu edukacyjnego adresowanego do młodzieży i nauczycieli na temat przemocy w rodzinie i przemocy na randkach.
  • Opracowanie i opublikowanie poradnika psychologicznego pt. ?Jak się wyzwolić z krzywdzącego związku?.
  • Zorganizowanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli ?wysłuchania publicznego? na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
  • Opracowanie propozycji poprawek do ustawy o zwalczaniu przemocy w rodzinie i prowadzenie lobbingu na rzecz ich przyjęcia.
  • Zorganizowanie kolejnego ?Trybunału ds. przemocy wobec kobiet?, w trakcie którego CPK wezwało do przyjęcia nakazów ochronnych oraz do uznania przemocy w rodzinie za okoliczność łagodzącą w przypadku kobiet, które zabiją swojego oprawcę lub za okoliczność zaostrzającą odpowiedzialność w przypadku zabójstwa popełnione przez partnera, który stosował przemoc wobec ofiary zabójstwa.

SPRAWOZDANIE 2009

Skelaxin Online
Buy Cafergot
Buy Toradol Online
Zanaflex

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii