Kalendarium roku 2012

  • Uruchomienie podczas EURO 2012 całodobowego telefon zaufania dla kobiet, które doznały przemocy związanej z meczami piłkarskimi.
  • Opracowanie petycji do premiera Donalda Tuska z apelem o podpisanie i ratyfikację przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
  • Opracowanie propozycji zmian legislacyjnych w sprawie zwalczania przemocy ekonomicznej i skierowanie do rządu petycji w tej sprawie.

SPRAWOZDANIE 2012

Buy Norflex
Buy Tylenol Online
Indometacin
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii