Kalendarium roku 2016

  • Zorganizowałyśmy konferencję podsumowującą projekt ? Stereotypy czy dowody?, podczas której zaprezentowane zostały wyniki badań i rekomendacje dotyczące potrzeby zmian legislacyjnych oraz organizacyjno-szkoleniowych w celu zminimalizowania wpływu stereotypów na orzecznictwo w sprawach karnych o przemoc domową i zgwałcenia oraz w sprawach rodzinnych (28 kwietnia) .
  • Opracowałyśmy i wydałyśmy raport ?Temida pod lupą? oraz ?Niezbędnik dla wolontariuszy?.
  • Zorganizowałyśmy VII edycję konkursu ?Wyróżnienie Białej Wstążki?, a w dniu 6 grudnia Galę, której towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony dostępności i standardom pomocy dla kobiet doznających przemocy i występ Izabeli Laskowskiej.
  • Wystąpienie podczas konferencji w Szczecinie i prezentacja raportu CPK ?Stereotypy czy dowody? (8 czerwca).
  • Wystąpienie podczas debaty w Sejmie na temat alimentów i potrzeby zmian legislacyjnych zwiększających skuteczność egzekucji (15 czerwca).
  • Wyróżnienie przyznane Urszuli Nowakowskiej przez fundację POLCUL za założenie i kierowanie Centrum Praw Kobiet (1 października).
  • Udział w Gali organizowanej przez Komendę Stołeczną Policji w związku z wyróżnieniem przyznanym Urszuli Nowakowskiej za współpracę z policją (18 listopada).
  • Udział w Gali ?Sukces jest KOBIETĄ? z okazji wyróżnienia Urszuli Nowakowskiej (25 listopada).
  • Uczestnictwo w inicjatywie Okrągły Stół Kobiet (26 listopada).

SPRAWOZDANIE 2016

Mobic Online
Buy Norflex Online
Skelaxin
Buy Toradol without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii