Kalendarium roku 2018

  • W Warszawie odbyło się 48 spotkań edukacyjnych i warsztatów dla kobiet, działały grupy wsparcia, odbywały się zajęcia z choreoterapii, jogi i jęz. angielskiego.
  • 7-8 marca – wystąpienie Urszuli Nowakowskiej na konferencji w Paryżu dotyczącej praw kobiet organizowanej przez MSZ Francji.
  • Udział w spotkaniu wybranych organizacji pozarządowych pt. „Facebook Women’s Online Safety Roundtable” w siedzibie Facebooka w Londynie. Celem spotkania była dyskusja na temat bezpieczeństwa kobiet w sieci internetowej i wypracowanie wytycznych, które będą lepiej chroniły kobiety na Facebooku (19-20 czerwca).
  • Uczestnictwo w Pol’and’Rock Festival (2-5 sierpnia).
  • Współorganizowałyśmy wspólnie z The Vital Voices konferencję prasową otwierającą projekt Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy oraz szkolenia dla trenerek (8-9 października).
  • Współorganizowałyśmy wspólnie z The Vital Voices 3-dniowe szkolenie dla przedstawicieli różnych służb pt. „Praca z kobietami doświadczającymi przemocy” w ramach projektu Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy (10-12 października).
  • Zorganizowałyśmy IX edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” oraz w dniu 7 grudnia Galę, której towarzyszył panel dyskusyjny na temat „Me too i co dalej – rola mężczyzn”.
  • Zorganizowałyśmy pokaz spektaklu „Lustra” przygotowanego przez grupę teatralną działającą przy CPK (12 grudnia).
  • W Gdańsku realizowałyśmy projekty: „Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek”, „Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”, „Czwartki z seksem” w ramach akcji #SexEdGdańsk.
  • Zorganizowałyśmy kampanię wizerunkowo-fundaraisingową „Jesteśmy tu dla Was”, mającą na celu budowanie wizerunku Centrum Praw Kobiet jako organizacji, która profesjonalnie i na dużą skalę pomaga kobietom doświadczającym przemocy.

SPRAWOZDANIE 2018

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii