☂️ 2020 był dla nas trudnym rokiem, ale miał też swoje piękne strony. Przyniósł ogólnoświatową pandemię, której jedną z konsekwencji jest wzrost przemocy domowej. W połowie roku wysocy szczeblem polscy politycy zapowiedzieli działania zmierzające do wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej. Jesień to próba zaostrzenia drakońskiego prawa aborcyjnego. Cały rok trwała nagonka na osoby LGBT. Każda z tych kwestii to czyjś ból i cierpienie – ale też okazja do wyrażenia solidarności i wsparcia. Pod tym względem 2020 był rokiem pięknym! Bo jak źle by nie było, zawsze znajdywały się wspaniałe osoby, chętne do niesienia pomocy, osoby wyrażające solidarność, bezwarunkowe wsparcie i zaufanie. Dziękujemy za nie również Wam!
💜 Mamy nadzieję, że 2021 przyniesie nam mniej karkołomnych wyzwań, ale dużo solidarności i możliwości wspólnej pracy na rzecz równości i praw człowieka!
💜 Dziękujemy za Waszą obecność i wsparcie! Życzymy Wam, aby nowy rok był dla Was piękny, pełen sukcesów, szacunku i bezpieczeństwa!
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii