7.07 // Kobiecy Krąg: Silniejsze Razem

?Jeśli ośmielę się Cię usłyszeć, poczuję Cię jak słońce i podążę w Twoim kierunku?

Mark Nepo

Żyjemy w czasach dużej zmienności, niepewności i wielu znaków zapytania na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Wiele z nas doświadcza kryzysu i jego konsekwencji, inne stawiają czoła wyzwaniom codzienności, a część z nas jest w procesie osobistej przemiany. Wszystko to rodzi wiele emocji i przeżyć, czasem wywołuje trudne sytuacje. Rzeczywistości nie zmienimy, ale możemy wpłynąć na to, jak ją przeżywamy.

Możemy poszukać wsparcia i towarzyszenia w tym, co trudne i mieć poczucie, że nie jesteśmy z tym całkiem same. Pomaga w tym możliwość bycia wysłuchaną, szansa podzielenia się tymi emocjami i przeżyciami, które są w nas żywe i bycia przyjętą z empatią, uważnością i życzliwością.

Pracując w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, widzimy wartość w dialogu z innymi, i wiemy, że gotowość do szukania porozumienia zaczyna się od dialogu z samym sobą i budowania swojej siły dzięki otrzymywanemu wsparciu.

Dlatego zapraszamy na 2-godzinne spotkanie online ?Silniejsze razem?, które odbędzie się w czwartek 7 lipca o godzinie 9:30.

Pomimo że będzie to spotkanie wirtualne, usiądziemy wspólnie w kręgu, w którym każdy głos jest tak samo ważny i będziemy siebie nawzajem słuchać ? bez przerywania, bez doradzania, bez oceniania. Obdarzymy się za to uważnością, otwartym sercem i wzajemnym wsparciem.

? Aby każda miała przestrzeń na bycie wysłuchaną, spotkamy się w kameralnym gronie 25 osób.
?Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 6 lipca, do godz. 22.00 pod adresem: warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
? Spotkanie odbędzie się na zoomie, zapisane osoby otrzymają mailem link i hasło do spotkania.
? Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prowadzące:

Joanna Berendt ? jestem certyfikowaną trenerką i mediatorką Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC), akredytowanym coach ICF PCC oraz certyfikowaną trenerka Pozytywnej Neuroplastyczności wg. Ricka Hansona.  Aktywnie działam na rzecz tworzenia systemów, relacji w oparciu o dialog, wzajemny szacunek, zaufanie, współpracę oraz harmonijne wykorzystanie wewnętrznego potencjału jednostek.

Moje obszary specjalizacji to: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja, coaching. Wierzę, że dialog, wzajemny szacunek, zaufanie oraz współpraca mogą być fundamentami życia społecznego, rodzinnego i zawodowego.

www.nvclab.pl oraz www.nvccoaching.pl

Aneta Stępień-Proszewska – jestem trenerką umiejętności interpersonalnych, doradcą ds. rozwoju ludzi i organizacji oraz akredytowanym coachem PCC ICF. Zasiadam w kręgach i trzymam kręgi kobiet oraz kręgi empatii.

Jako Ambasadorka Empatii i trenerka w nurcie Nonviolent Communication, pomagam innym żyć w równowadze i zgodzie ze sobą oraz tworzyć harmonijne relacje z innymi.

Interesuje mnie człowiek, jego motywacje i uwikłania. Wierzę, że wszystko co robimy ma głęboki indywidualny sens, nawet jeśli go czasem trudno dostrzec. Jestem przekonana, że pokój na świecie zaczyna się od spokoju wewnętrznego w każdym z nas.

Imitrex Online
Buy Feldene
Buy Norflex Online
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii