Bezpieczna seniorka – w sądzie i w życiu // 6.12 warsztat online

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie #AkademiaMocyKobiet
Temat: Bezpieczna seniorka – w sądzie i w życiu
Godziny: 17:30-19:00
Termin: 06.12.2021r. (poniedziałek)
Miejsce: online ZOOM
Zapraszamy na spotkanie poświęcone sytuacji seniorek w sądzie – oraz temu, jak mogą radzić sobie będąc stroną w postępowaniu sądowym.
Dla wielu osób sądy wydają się miejscem onieśmielającym i niedostępnym, którym rządzą trudne do zrozumienia, niejasne zasady. Te problemy w sposób szczególny dotyczą osób starszych, które mierzyć się muszą z dodatkowymi barierami dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Często sprawiają one, że seniorki i seniorzy rezygnują z realizacji swoich praw – bojąc się trudności oraz czekających na nie przeszkód.
W ramach naszego spotkania chcielibyśmy przybliżyć to, w jaki sposób „działa sąd” i przedstawić podstawowe zasady nim rządzące. Uczestniczki dowiedzą się więcej o swoich prawach jako strony postępowania – na przykład o prawie do bezpłatnej pomocy prawnej, czy sposobie organizacji sali sądowej. Porozmawiamy także o barierach, jakie napotykają seniorki w sądzie i jak można sobie z nimi radzić.
Podczas spotkania:
  • porozmawiamy o trudnościach, jakie spotykają seniorki w sądzie – także na przykładach historii uczestniczek
  • wyjaśnimy podstawy tego, jak „działa” sąd dla stron postępowania i na co trzeba zwracać uwagę będąc taką stroną
  • zaprezentujemy przygotowane przez nas wzory rozwiązań do wykorzystania w sytuacji sprawy sądowej
Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Bezpieczny senior – w sądzie i w życiu” realizowanego przez INPRiS i współfinansowanego w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2021.
PROWADZI: Ada Tymińska (INPRiS, Instytut Prawa i Społeczeństwa)
ZAPISY: warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
*Ilość osób w grupie jest ograniczona, o uczestnictwie w treningu decyduje kolejność zgłoszeń
KOSZT: Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
*W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek, zastrzegamy możliwość zmiany terminu lub odwołania warsztatu.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii