Biała wstążka

Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej  „Porozumienie Bez Barier” od 2010 roku organizują wspólnie konkurs „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”, prowadzony w ramach międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. W ramach tej inicjatywy promujemy postawy mężczyzn, którzy po partnersku pomagają kobietom w działaniach na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet i zapewnienia równości kobiet w życiu publicznym i w rodzinie.

W konkursie wyłaniamy mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, pomagając kobietom lub w inny sposób reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. „Białą Wstążką” nagradzamy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych, pracowników służb mundurowych oraz  mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Zgłoszenia kandydatur mogą przesyła

pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.

Z inicjatywą zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”  wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii