Warszawa – projekty

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

Od 1 lutego 2017 do końca roku Centrum Praw Kobiet  realizuje zadanie pt.: ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM i RODZINOM  DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH  FORM  PRZEMOCY, współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

W ramach zadania mieszkanki Warszawy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • pierwszy kontakt,
 • konsultacje specjalistyczne: prawne,
 • konsultacje specjalistyczne: psychologiczne,
 • konsultacje specjalistyczne: socjalno – zawodowe,
 • grupa wsparcia dla kobiet pokrzywdzonych przemocą w rodzinie
 • działania interwencyjne w tym za pośrednictwem całodobowego telefonu interwencyjnego,
 • asysta w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • warsztat samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo,
 • Warsztat „Porozumienie bez przemocy”
 • Warsztat „Jak zachować się w sądzie”
 • spotkania „Poznaj swoje prawa” oraz warsztaty i spotkania edukacyjne
 • współpraca z innymi podmiotami – m.in. z dzielnicowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi