Warszawa – projekty

Feldene Online
Buy Maxalt Online
Topamax
Buy Robaxin without Prescription

PROJEKT WETRAIN

WeTrain: odpowiednie rozwiązania szkoleń dla kobiet

Jaki wpływ na sytuację życiową kobiet mają sytuacje kryzysowe, takie jak obecna pandemia? Co jest potrzebne i kto może udzielić wsparcia – oraz co mogą i powinny wnieść w tym zakresie instytucje edukacyjne? Naszym celem jest udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do dorosłych kobiet (nauka przez całe życie).
Projekt realizowany we współpracy trzech krajów – Polski, Niemiec i Włoch. W każdym kraju są wybrane tandemy, które analizują aktualną ofertę szkoleń dostępnych dla kobiet i zaproponują szereg ofert na koniec projektu. Centrum Praw Kobiet współpracuje z ATJ Lingwista.

Chcemy przeanalizować, jakie oferty są obecnie dostępne na rynku i czy odpowiadają one potrzebom kobiet, jakie tematy są z ich punktu widzenia ważne i interesujące oraz jakie kryteria muszą być spełnione, aby oferta była przydatna dla kobiet. Wszystkie opinie są dla nas ważne! Jeśli nie potrafi / nie chce Pani odpowiedzieć na któreś z pytań, nie ma problemu. Może je Pani pominąć. Kliknij i wypełnij ankietę

kontakt: wetrain@lingwista.org.pl 

strona projektu: https://wetrain-project.eu

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii