Wrocław

Bezpieczne Schronienie

Pomoc jest oferowana w ramach pilotażowego programu kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Pilotaż potrwa do lipca 2025 r.

Bezpieczne Schronienie we Wrocławiu dedykowane jest osobom mieszkającym w gminie Wrocław (w tym
dzieciom i/lub innym osobom zależnym), które zmuszone zostały opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i pozostają bez innej możliwości schronienia. Wsparcie udzielane jest osobie doświadczającej przemocy lub zagrożonej jej doświadczeniem oraz dzieciom i osobom zależnym, pozostającym pod opieką tej osoby. 

Fundacją Non Licet i Fundacją na rzecz Równości.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii