Wrocław

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

01.02.2019 r. – 31.12.2020 r.

Ograniczenie zdrowotnych i społecznych następstw przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec kobiet poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej.

Działania w ramach projektu są skierowane do dorosłych mieszkanek Wrocławia i umożliwiają wyjście z sytuacji kryzysowej kobietom doznającym przemocy. Ponadto realizacja zadania przyczynia się długofalowo do przeciwdziałania przemocy poprzez eliminowanie tzw. kręgów przemocy, w które popadają często osoby pochodzące z rodzin przemocowych (osoby, u których w domu rodzinnym występowała przemoc dużo częściej przejawiają zachowania przemocowe w swoim dorosłym życiu).

W ramach projektu oferujemy:

 • konsultacje osoby pierwszego ,
 • indywidualne porady psychologiczne,
 • indywidualne porady prawne,
 • indywidualny trening rozwojowy (trening asertywności).

Indywidualne porady psychologiczne udzielane są poniedziałek od godziny 15:00-16:00, wtorek od godziny 10:00-14:00 oraz w czwartek od godziny 09:00-15:00.

Indywidualne porady prawne udzielane są poniedziałek od godziny 10:00-16:00, wtorek 09:00-11:00 oraz w czwartek od godziny 13:00-16:00.

Indywidualny trening rozwojowy odbywa się w każdą środę od godziny 14:00-18:00.

Jeśli:

 • doświadczasz ze strony bliskich któregokolwiek z zachowań, takich jak: obwinianie, krytykowanie, wyzywanie, manipulowanie, naruszanie twojej fizycznej nietykalności, zabieranie lub wydzielanie pieniędzy, izolowanie od innych ludzi, kontrolowanie,
 • Twoje życie jest podporządkowane przez bliską ci osobę i próbom udzielania jej wsparcia,
 • odczuwasz poczucie winy, bezsilność, wstyd, osamotnienie, lęk, masz niskie poczucie własnej wartości,
 • chcesz zmienić swoją sytuację, dowiedzieć się, jakie masz prawa, wzmocnić się, poznać osoby o podobnych problemach, zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przeciwdziałania przemocy

…to kompleksowe wsparcie może być tym, czego potrzebujesz!

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

PROWADZENIE WROCŁAWSKICH BIUR PORAD OBYWATELSKICH ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W LATACH 2020 – 2021

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

02.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

W ramach projektu udzielamy bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego – konsultacji osoby pierwszego kontaktu, porad obywatelskich (z zakresu prawa) dla kobiet znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałych na terenie Wrocławia, uczących się lub pracującym we Wrocławiu, w tym obcokrajowcom z wyłączeniem porad prawnych udzielnych grupom odbiorców w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W ramach projektu przewidujemy również działania edukacyjne polegające na podnoszeniu świadomości w zakresie obowiązującego prawa i przepisów z możliwością ich zastosowania w rozwiązywaniu osobistych i rodzinnych sytuacji problemowych.

Indywidualne porady prawne udzielane są w środę od godziny 10:00-16:30.

Działania związane z poradnictwem obywatelskim skierowane będą do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Grupa wsparcia dla kobiet w procesie rozwodu i ustaleń z ojcem dzieci (w kryzysie okołorozwodowym)

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

24.02.2020 r. – 22.05.2020 r.

Grupa powstaje z myślą o kobietach, w procesie rozwodu i ustaleń z ojcem dzieci z inicjatywy naszych wolontariuszek. Jedna z nich jest terapeutką z osobistym doświadczeniem takiego kryzysu i to ona prowadził spotkania.

Jest to grupa dla kobiet w sytuacji kryzysu:

 • kiedy czują, że nie widzą co dalej zrobić,
 • jeśli czują się zagubione lub niesprawiedliwie traktowane w procesie sądowym,
 • kiedy czują się osamotnione i bezsilne w sytuacji w której się znalazły.

Grupę poprowadzi Urszula Barbara Kowalski – Pedagog i doradca rodzinny z wieloletnim doświadczeniem z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci z użyciem technik Freineta i metody Montesori. Doświadczona specjalistka w poprawianiu relacji rodzic – dziecko oraz terapii rodzin.
Psychoterapeutka terapii systemowej. Praktyk soul body fusion.

Spotkania będą odbywały się co tydzień, od 24 lutego 2020 roku, przez 90 dni w godzinach 18:00 – 20:00.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

Konsultacje rodzicielskie dla kobiet doświadczających przemocy

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Spotkania są formą indywidualnego wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami z perspektywy rodzica, jak i dziecka. Opierają się na akceptacji siebie i dziecka, takim, jakie jest oraz na budowaniu relacji uwzględniającej obustronny szacunek, bliskość i zaufanie.

Konsultacje prowadzi psycholożka Krystyna Śmieszniak, pracująca w duchu świadomego i opartego na więzi rodzicielstwa, współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet. Prywatnie mama 2-letniego Janka.

Konsultacje odbywają się w poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 17:30-18:30.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje skierowane do kobiet, posiadających dzieci i doświadczających w swoim otoczeniu przemocy.

Warsztaty językowe dla osób początkujących (język angielski)

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Zapraszamy na warsztaty językowe, które odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17:00 do 18:00.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 71/358-08-74 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46A w godzinach pracy biura (poniedziałek-czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-14:00).

Coaching z interwencji kryzysowej

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Coaching Kryzysowy (ang. Crisis Coaching), jest autorską metodą wykorzystywaną do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Nazwa wzięła się z połączenia dwóch modelów pracy. Pierwszy, zaczerpnięty został z interwencji kryzysowej, dzięki czemu możliwe jest skuteczne oddziaływanie na osobę znajdującą się w lekkim i średnim kryzysie psychologicznym. Drugi model pracy, zaczerpnięty został z metody coachingowej.

Konsultacje prowadzi Anna Piguła, Coach Kryzysowy/Trener Rozwoju Osobistego.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii