Co się wydarzyło 22 października?

Wybaczcie chłodny ton tego tekstu. Czujemy to samo, co Wy, na przemian strach, wściekłość i bezradność. Wszystkie te emocje są w porządku i mamy do nich prawo. Postanowiłyśmy jednak wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się wczoraj w budynku dawnego Trybunału Konstytucyjnego przy al. Szucha w Warszawie. Piszecie do nas wiadomości, zadajecie pytania ? chcemy na nie wszystkie odpowiedzieć w jednym tekście. A więc po kolei.

Co się wydarzyło 22 października?

Pod koniec 2019 r. grupa 119 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji złożyła do nielegalnego ?Trybunału? wniosek o uznanie przesłanki embriopatologicznej za niezgodną z Konstytucją. Powoływali się przy tym na konieczność ?ochrony życia od poczęcia?.

22 października nielegalny ?Trybunał? przychylił się do tego wniosku i uznał, że wykonywanie aborcji w przypadku ciężkich wad płodu jest niezgodne z Konstytucją.

Co stanie się dalej?

Zmiany wejdą w życie wraz z opublikowaniem „wyroku” w dzienniku ustaw. Nie jest jasne, kiedy to dokładnie nastąpi. Wiemy jednak, że już następnego dnia po „wyroku” szpitale zaczęły odwoływać pacjentkom zabiegi powołując się na nowe przepisy.
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny składa w tej sprawie skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Co się zmieni?

Mimo że ?wyrok? ?Trybunału? jest nielegalny, na jego podstawie z pewnością zacznie obowiązywać nowe prawo. W polskich szpitalach nie będzie już można przerwać ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Co się nie zmieni?

  • Aktualne pozostają przesłanki do aborcji, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego (np. gwałtu) oraz gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu osoby w ciąży.
  • Można wykonywać badania prenatalne.
  • Nie zmienia się również to, że nie jest nielegalne przerwanie własnej ciąży metodą farmakologiczną.
  • Legalne pozostają także wyjazdy zagraniczne w celu przerwania ciąży.
  • Kobieta nie jest karana za aborcję.
  • Karalne pozostaje nakłanianie lub udzielanie pomocy do przerwania ciąży (czyli np. odpowiedzialność może ponieść pracownik służby medycznej, jeśli wykona zabieg niedopuszczony ustawą).
  • Publikowanie ogólnych informacji dotyczących tego, jak przygotować się do aborcji, zwłaszcza tej farmakologicznej lub jak wygląda jej przebieg, nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 152 § 2 k.k. (udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie jej do tego).

Co można zrobić?

Przede wszystkim musimy się nawzajem wspierać i nie pozwolić, aby którakolwiek z nas została sama. Informujmy się o tym, jaka jest aktualnie sytuacja i jakie mamy legalne i bezpieczne metody przerywania ciąży. Aborcja farmakologiczna jest np. w opinii WHO bezpieczną metodą przerywania własnej ciąży i można wykonać ją w domu. Leki należy jednak pozyskać z zaufanego źródła. Bezpiecznym źródłem informacji o aborcji farmakologicznej inicjatywa #aborcjabezgranic, z którą możecie się skonstatować telefonicznie +48 22 29 22 597.

Pamiętajcie również o Telefonie Zaufania Federacji na Rzecz Kobiet i planowania rodziny (czynny codziennie od 16:00 do 20:00): 22 635 93 92, gdzie możecie uzyskać wsparcie, także prawne.

Antykoncepcję awaryjną możecie uzyskać dzięki inicjatywie Lekarze Kobietom: lekarze.kobietom@gmail.com

Dlaczego nie używamy określeń ?wyrok?, ?orzeczenie?, ?Trybunał Konstytucyjny? albo piszemy je w cudzysłowie?

Posłużymy się stanowiskiem prof. Marcina Matczaka: ?PiS przejął nielegalnie kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Najpierw przez powołanie dublerów, potem przez nielegalne powołanie J. Przyłębskiej na prezesa TK, następnie przez odsunięcie od orzekania sędziego Biernata oraz trzech sędziów wybranych w roku 2010. Końcowym etapem destrukcji było powołanie do TK czynnych i kontrowersyjnych polityków ? S. Piotrowicza i K. Pawłowicz, którzy w momencie powołania nie spełniali wymogów wiekowych. Efektem tego wszystkiego jest trybunał-wydmuszka?.

Podobne stanowiska odnośnie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego wyraziła też np. Komisja Wenecka (organ doradczy Rady Europy), która w swoim stanowisku stwierdziła m.in., że ?nowelizacja ustawy o TK z 22 grudnia 2015 stanowi zagrożenie dla rządów prawa i funkcjonowania demokracji, a rozwiązania prawne w niej przyjęte grożą spowolnieniem i paraliżem Trybunału?. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał, że w stosunku do ww. nowelizacji ustawy o TK skierowane zostały poważne zarzuty o niezgodności z konstytucją. Podobne wątpliwości wyraził również Sąd Najwyższy.

Dlaczego to ważne? Ponieważ stawia pod znakiem zapytania legalność wydawanych orzeczeń. Innymi słowy, istnieje możliwość, że nastaną takie okoliczności, w których decyzja o niezgodności aborcji embriopatologicznej z Konstytucją zostanie uznana za nielegalną (i za nieobowiązującą).

Mobic Online
Buy Zanaflex
Arcoxia
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii