CPK oddział w Poznaniu rekrutuje na wolontariat

Centrum Praw Kobiet poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy do współpracy w nowo otwierającym się oddziale w Poznaniu!

Centrum Praw Kobiet to fundacja o ponad 25-letnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy kobietom doznającym przemocy: domowej, psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, systemowej. Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Obecnie otwieramy nowy oddział w Poznaniu. Poszukujemy wolontariuszek i wolontariuszy do:

 • udzielania porad prawnych, psychologicznych, socjalnych, finansowych
 • prowadzenia warsztatów i szkoleń dla podopiecznych i osób współpracujących z Fundacją oraz zajęć np. językowych
 • asystowania klientkom podczas rozpraw sądowych, zeznań na policji lub w prokuraturze
 • przeprowadzania z klientkami wstępnych wywiadów diagnozujących ich potrzeby
 • organizowania zajęć i opiece nad dziećmi naszych klientek, pomocy w nauce dzieci
 • prowadzenia kanałów w social mediach
 • współpracy przy nowych projektach i pisaniu wniosków o dofinansowanie

  Dołącz do tworzącego się zespołu oddziału CPK w Poznaniu!
  ? cpk_poznan@cpk.org.pl

Buy Skelaxin
Buy Zanaflex Online
Aceclofenac
Buy Celebrex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii