FAJNY CHŁOPAK-Warsztat on-line dla chłopaków (16-19 lat)

Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w warsztacie antyprzemocowym dla nastoletnich chłopaków w wieku 16-19 lat. Warsztat odbędzie się on-line, a poprowadzi go m.in. trener antyprzemocowy Łukasz Wójcicki z Warszawy. 

Kiedy: 12 grudnia (sobota).
Godziny: 11:00-17:00.
Gdzie: spotkanie na platformie Zoom
Osoba prowadząca: Łukasz Wójcicki
Liczba miejsc: 8-12.
Udział bezpłatny

Nastoletni chłopcy, młodzi mężczyźni są grupą najbardziej narażoną na stosowanie zachowań dyskryminujących i przemocowych w młodym i dorosłym wieku. W przeważającej większości sprawcami różnych rodzajów przemocy są również chłopcy i mężczyźni.

Według danych statystycznych aż w 80% przypadków są podejrzani o zabójstwo, udział w bójce i pobiciu, czy o stosowanie przemocy domowej. Można temu zapobiegać poprzez powszechną edukację antyprzemocową. Dlatego organizujemy ten warsztat. 

Czy bycie „prawdziwym mężczyzną” oznacza “twardą rękę” i dominację nad innymi? Czy przewaga siły fizycznej nad innymi osobami wiąże się z koniecznością przewagi w relacjach? Czy „naturalny porządek” panuje wtedy, kiedy „facet jest górą”? Na te i inne podobne pytania wspólnie znajdą odpowiedź uczestnicy naszego warsztatu, a pomoże im w tym trener antydyskryminacyjny Łukasz Wójcicki.

Warsztat będzie obejmował następujące zagadnienia: stereotypy, przywileje, władza, przemoc, wszystkie formy dyskryminacji, mowa nienawiści, uprzedzenia, komunikacja bez przemocy, budowanie równościowego, sprawiedliwego, akceptującego i ekologicznego otoczenia z szacunkiem dla siebie, innych ludzi, zwierząt, przyrody, Ziemi i klimatu.

Poruszone będą takie aspekty jak:
– uświadomienie sobie wpływu oczekiwań innych ludzi na własne zachowanie,
– dostrzeżenie zróżnicowania i oceniania konsekwencji oczekiwań, dotyczących zachowania kobiety i mężczyzny w tych samych sytuacjach,
– stworzenie możliwości doświadczenia konieczności bycia w określonej roli,
– stworzenie możliwości doświadczenia uczuć i emocji względem osób o innym sposobie funkcjonowania,
– przywołanie i analiza własnych doświadczeń socjalizacyjnych uczestników w zakresie nakazów i zakazów kierowanych do nich przez dorosłych,
– przeanalizowanie wpływu stereotypów na własny rozwój.

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Zapisy odbywają się internetowo, po wypełnieniu formularza, który znajduje się pod tym linkiem: 

Zgłaszająca się osoba niepełnoletnia otrzyma zwrotnie formularz zgody rodziców/opiekunów na udział w warsztacie, którego dostarczenie do CPK jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zajęciach.

O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do środy 9 grudnia 2020 r., do końca dnia. 

Warsztat poprowadzą dwaj specjaliści, trenerzy antyprzemocowi. Jednym z nich jest Łukasz Wójcicki, edukator antyprzemocowy od prawie 10 lat zaangażowany w edukację antydyskryminacyjną. Pracuje głównie z chłopcami i młodymi mężczyznami. Założyciel stowarzyszenia edukatorów antyprzemocowych Głosy Przeciw Przemocy. Performer, animator kultury niezależnej, aktywista, trener sportów walki. 

Pytania organizacyjne można kierować do koordynatorki projektu Anny Górskiej (anna.gorska@cpk.org.pl).

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Warsztaty dofinansowano ze środków Miasta Gdańska w ramach projektu “W stronę równości. Edukacja, wzmacnianie i wspieranie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii