Fundusz Pomocowy Centrum Praw Kobiet

Centrum Praw Kobiet, fundacja od 26 lat świadcząca pomoc dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy i dyskryminacji, poszerza swoją ofertę pomocową i uruchamia Fundusz Pomocowy. Mecenasem Funduszu jest Kompania Piwowarska.

Rok rocznie kilka tysięcy pokrzywdzonych kobiet korzysta z pomocy Centrum Praw Kobiet. Fundacja, która ma w swojej ofercie porady prawne, psychologiczne, socjalne, asysty sądowe, bezpieczne schronienie, a także szeroką ofertę szkoleń i warsztatów, dzięki współpracy z Kompanią Piwowarską poszerza swoją ofertę o Fundusz Pomocowy.

Powołałyśmy Fundusz, aby do całego wachlarza naszej oferty pomocowej dodać również wsparcie materialne dla kobiet lub ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Będziemy udzielać wsparcia naszym klientkom, które znalazły się w trudnym położeniu przede wszystkim z powodu doświadczania przemocy, niepełnosprawności, samodzielnego macierzyństwa, wielodzietności, kryzysu bezdomności, bezrobocia czy dyskryminacji. Mamy pełną świadomość, że okres pandemii jest szczególnie trudny dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy, ponieważ często dodatkowo destabilizuje ich sytuację finansową. Teraz mamy odpowiedź na te pilne potrzeby. Fundusz Pomocowy jest przykładem tego, jak może działać społecznie odpowiedzialny biznes – jesteśmy bardzo wdzięczne Kompanii Piwowarskiej za wsparcie pokrzywdzonych kobiet – mówi Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Obszar praw człowieka jest przez cały czas obecny w naszej strategii i praktyce biznesowej. W naszej firmie dbamy o równe traktowanie kobiet i mężczyzn w każdym wymiarze – awansu i ścieżki rozwoju, rekrutacji, wynagrodzenia, czy dostępu do świadczeń. Ubolewamy, że nadal w Polsce nie zawsze tak się dzieje, a kobiety są krzywdzone i doświadczają różnego rodzaju nierówności. Z Centrum Praw Kobiet znamy się od dwóch lat, gdy wolontariusze Kompanii pomagali w remoncie jego siedziby w Gdańsku. Teraz idziemy o krok dalej. Gdy Centrum Praw Kobiet przedstawiło nam szereg możliwości współpracy nie mieliśmy żadnych wątpliwości przy wyborze – pomoc Funduszu trafi bezpośrednio do kobiet, które najbardziej jej potrzebują i pomoże im budować lepszą przyszłość. Gorąco zachęcamy inne firmy do przyłączania się do tej inicjatywy, do podania ręki skrzywdzonym kobietom i wsparcia ich determinacji w walce o swoje życie, swoją wolność i często także o dobro swoich dzieci – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Jak działa Fundusz?

  • Z pomocy w ramach Funduszu Pomocowego Centrum Praw Kobiet mogą skorzystać klientki wspierane przez Fundację.
  • Potrzebę wsparcia w ramach Funduszu Pomocowego klientka może zgłosić osobie pierwszego kontaktu, ale również osoba pierwszego kontaktu może zaproponować taką formę wsparcia klientce Fundacji. (Osoba pierwszego kontaktu to osoba, która z ramienia Fundacji przeprowadza wstępny wywiad z klientką i wspólnie z nią opracowuje plan wsparcia.)
  • Z pomocą pracownicy Fundacji (osoby pierwszego kontaktu) można złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Pomocowego i skompletować wymaganą dokumentację.
  • Wniosek rozpatruje komisja.

***

Fundacja Centrum Praw Kobiet to najdłużej działająca organizacja w Polsce udzielająca specjalistycznego wsparcia kobietom doświadczającym przemocy. W 2019 roku fundacja w kontakcie bezpośrednim pomogła blisko 3900 kobietom, udzielając 9789 konsultacji, w tym 4996 psychologicznych i 3774 prawnych w kontakcie bezpośrednim. Ponadto kilka tysięcy kobiet otrzymało pomoc telefoniczną lub mailową. Centrum Praw Kobiet posiada swoje oddziały w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu oraz filię w Żyrardowie. Misją fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii