Kobieca Akademia Prawa // Kraków, czerwiec-sierpień

Akademia Mocy Kobiet CPK na Kobiecą Akademię Prawa! To cykl warsztatów dla kobiet pełny praktycznej wiedzy o najczęściej nas dotykających zagadnieniach prawnych. Jakie są prawa i obowiązki małżonków? Jakie są przesłanki do rozwodu? Jakie ustroje majątkowe przewiduje prawo? Czym jest władza rodzicielska? Czy alimenty mogą należeć się jedynie dziecku? Jak wygląda przebieg rozprawy cywilnej?
Po odpowiedzi na te i wiele innych pytań zapraszamy do krakowskiej pracowni CPK ul. Dunajewskiego 5. Cotygodniowe spotkania odbędą się w formie wykładów, warsztatów, a także symulacji. Pod koniec każdego spotkania znajdziemy czas na wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez uczestniczki. Przez kolejne tygodnie będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:
16 czerwca: Małżeństwo
• Prawa i obowiązki małżonków.
• Przesłanki unieważnienia małżeństwa.
• Przesłanki ustalenia nieistnienia małżeństwa.
• Ustanie małżeństwa.
• Przesłanki rozwodu.
• Przesłanki separacji.
21 czerwca: Ustroje majątkowe. (wyjątkowo we wtorek!)
• Ustawowy ustrój majątkowy.
• Umowne ustroje majątkowe.
• Przymusowy ustrój majątkowy.
30 czerwca: Stosunki między rodzicami a dziećmi – cz. 1.
• Ogólne prawa i obowiązki rodziców oraz dzieci niezwiązane z władzą rodzicielską.
• Władza rodzicielska – podmioty, treść oraz jej wykonywanie.
• Ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej.
7 lipca: Stosunki między rodzicami a dziećmi – cz. 2.
• Kontakty.
• Ustalenie miejsca pobytu.
• Świadczenie alimentacyjne.
• Zaspokajanie potrzeb rodziny.
• Alimenty rodzica względem dziecka.
• Alimenty pomiędzy byłymi małżonkami.
• Zmiana stosunków a obowiązek alimentacyjny.
• Przestępstwo niealimentacji.
• Postępowanie egzekucyjne.
14 lipca: Postępowanie cywilne
• Prawa oraz obowiązki stron w postępowaniu cywilnym.
• Zasady postępowania cywilnego.
• Rodzaje postępowań cywilnych oraz ich tryby.
• Podmioty w postępowaniu cywilnym.
• Pomoc prawna z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych.
21 lipca: Piszemy dokumenty procesowe
• Sporządzenie pozwu – wymogi formalne.
• Sporządzenie wniosku – wymogi formalne.
• Postępowanie naprawcze – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.
28 lipca: Pisma procesowe
• Obliczanie terminów.
• Zasady doręczania pism procesowych.
• Rodzaje doręczanych pism procesowych.
• Obliczanie terminów.
• Wniosek o przywrócenie terminu.
4 sierpnia Symulacja rozprawy
11 sierpnia: Postępowanie dowodowe
• dowody z dokumentów,
• dowody ze świadków,
• przesłuchanie stron,
• przesłuchanie małoletnich,
• dowody z opinii biegłych (w tym OZSS),
• dowody z innych źródeł.
18 sierpnia: Postępowanie mediacyjne
25 sierpnia: Postępowanie w sprawach małżeńskich oraz postępowanie w sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi
31 sierpnia: Postępowanie nieprocesowe – cechy oraz odrębności. Sprawy w zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w trybie nieprocesowym.
Warsztaty poprowadzi Aleksandra Bezłada-Drabik, aplikantka adwokacka współpracująca z krakowskim oddziałem Centrum Praw Kobiet.
Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapisów!
Zapisy: cpk_krakow@cpk.org.pl (w tytule prosimy wpisać: warsztaty KAP) lub tel. 780 079 988

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii