Koleżanki Sąsiadki – nowy projekt CPK i Strajku Kobiet

Koleżanki Sąsiadki to autorski antyprzemocowy projekt Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, realizowany z Centrum Praw Kobiet. To jedyne w swoim rodzaju pogotowie, do którego po pomoc zgłaszać się będą mogły osoby doświadczające przemocy domowej.
Witamy w kręgu Koleżanek Sąsiadek – sieci wzajemnego wsparcia
Koleżanki Sąsiadki to autorski antyprzemocowy projekt Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, realizowany z Centrum Praw Kobiet. To jedyne w swoim rodzaju pogotowie, do którego po pomoc zgłaszać się będą mogły osoby doświadczające przemocy domowej. Realizowany jest w ok. 600 miastach i miasteczkach w Polsce – wszędzie tam, gdzie działa Strajk.
Uczestniczki projektu – „latarniczki” – podpowiedzą, co w kryzysowej sytuacji można zrobić, do kogo się zwrócić, gdzie znaleźć schronienie, jak egzekwować swoje prawa. Najpierw czeka je półroczny cykl szkoleń przygotowany we współpracy z Centrum Praw Kobiet.
⚡️ Dlaczego to ważne i potrzebne?
Według statystyk, każdego roku w Polsce tysiące osób pada ofiarą przemocy w rodzinie – to jedynie przypadki, które zgłosiły swoją sytuację wymiarowi sprawiedliwości. Faktyczna liczba pokrzywdzonych na skutek domowej opresji, według pomocowych organizacji kobiecych, sięga rocznie 800 tysięcy.
Polskie instytucje państwowe, organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, powołane do tego, by wspierać ofiary przemocy, są niewydolne lub przytłoczone skalą zjawiska.
⚡️ Jaki mamy plan?
Konsultujemy się, szkolimy, wsłuchujemy się w najbliższe otoczenie – i rozpoczynamy nasz ostry dyżur społeczny. Już teraz wiemy, że będzie on szczególnie potrzebny w regionach, w których przemoc domowa jest wzmacniana kulturowo, a instytucjonalna sieć pomocy jest mało wydajna lub nie istnieje w ogóle. Dotrzemy wszędzie. Na Podhale też.
Rekrutacja na kurs trwa do 30. września – zapisz się: parasolki.osk@gmail.com
_______
Nie tracimy czujności
Fundamentaliści nie ustają w podejmowaniu prób pójścia drogą Turcji: przeforsowania barbarzyńskiego pomysłu wypowiedzenia antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej (Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej). Właśnie odrzucenie Konwencji było celem autorów projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” (Ordo Iuris i Chrześcijański Kongres Społeczny). Żyjemy w kraju rządzonym cynikami pełnymi pogardy dla kobiet.
Konwencja Stambulska obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2015 r. Ofiarom przemocy domowej daje dodatkowe zabezpieczenie, chroni rodziny, szczególnie najbardziej narażonych i narażone na przemoc: kobiety, dzieci, osoby dyskryminowane ze względu na płeć. Dokument poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ to one cierpią z powodu przymusowej aborcji, okaleczeń narządów płciowych, one też najczęściej doświadczają przemocy.
Agnieszka Czerederecka z OSK:
– Tekturowe państwo nie daje nam bezpieczeństwa. Przepisy to atrapy, a ich wdrażanie jest nieudolne. W czasach, kiedy zagrożone są najważniejsze gwarancje bezpieczeństwa, takie jak Konwencja Stambulska, musimy sobie radzić same.
_______
#KoleżankiSąsiadki
#NIgdyNieBędzieszSzłaSama
#OgólnopolskiStrajkKobiet
#CentrumPrawKobiet
#PrawaKobiet
#PrawaCzłowieka
#PrzemocDomowa
#ZróbmySobieNowąPolskę
#SolidarnośćNasząBronią
#SiłaSiostrzeństwa
#SąNasTysiące
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii