Żyrardów

Centrum Praw Kobiet oddział w Żyrardowie ul. Żeromskiego 13 96-300 Żyrardów tel. 882-512-900 Kontakt do dyrektorki oddziału: inga.lipinska@cpk.org.pl
Pomoc w czasie pandemii