Żyrardów

Centrum Praw Kobiet oddział w Żyrardowie

ul. Żeromskiego 13
96-300 Żyrardów
tel. 882-512-900
Kontakt do dyrektorki oddziału: inga.lipinska@cpk.org.pl