Żyrardów

Centrum Praw Kobiet oddział w Żyrardowie

ul. Żeromskiego 13

96-300 Żyrardów

tel. 882-512-900

Kontakt do dyrektorki oddziału: inga.lipinska@cpk.org.pl

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii