Mimo wygaśnięcia finansowania, program wsparcia dla kobiet z Ukrainy będzie kontynuowany

Centrum Praw Kobiet udziela uchodźczyniom pomocy w zakresie doradztwa socjalnego, obywatelskiego, legalizacji pobytu w Polsce, organizacji warsztatów antystresowych, obywatelskich, w zakresie najmu i wynajmu mieszkania, zadłużenia, prawa pracy i działalności gospodarczej, spraw rodzinnych (zawarcie lub rozwiązanie małżeństwa, alimenty, spory rodzinne, sprzedaż ruchomości i nieruchomości) i kwestii urzędowych (wystawianie dokumentów, jeśli kobiety wyjechały z kraju bez nich lub których termin ważności upłynął, rejestracji spadku, pomocy na wypadek śmierci członków rodziny wojskowego, rejestracji szkód majątkowych spowodowanych wojną itp.), doradztwa zawodowego a także bezpiecznego schronienia, nauki języka polskiego itp.

W samym 2023 roku pomoc ta obejmowała:

• Pierwsze wsparcie i pomoc socjalna – 1550 kobiet
• Wsparcie psychologiczne (830 sesji) 430 kobiet i 41 dzieci
• Wsparcie prawne 194 kobiety
• Organizacja zajęć grupowych i warsztatów* m.in. z języka polskiego dla 158 kobiet/mies., legalizacji pobytu dla 88 kobiet, jogi, pilatesu i ćwiczeń relaksacyjnych dla 290 osób, art-terapii (w tym zajęć chóralnych) dla 132 kobiet/mies., grup wsparcia itp.)

– Centrum Praw Kobiet od pierwszego dnia wojny pomaga uchodźczyniom z Ukrainy znaleźć w sobie siłę i odwagę do rozpoczęcia życia od nowa – mówi Margerita Żurawska, członkini zarządu Fundacji Centrum Praw Kobiet. – Dziękujemy sponsorom za dotychczasowe wsparcie, które pozwoliło nam wspierać uchodźczynie według najwyższych międzynarodowych standardów. Jesteśmy dumne z tego, że udało się nam w Centrum Praw Kobiet stworzyć bezpieczną przystań dla Ukrainek. Mimo wygaśnięcia zewnętrznego finansowania tego programu, będziemy kontynuowały nasze działania pomocowe w miarę naszych możliwości.

Na potrzeby konsultacji dla Ukrainek Fundacja prowadzi infolinię pod numerem 800 10 77 77. Uchodźczynie z Ukrainy mogą uzyskać pomoc psychologiczną i prawną w języku ukraińskim. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 17.

*) Dane zajęć grupowych i warsztatów w ujęciu średnia liczba uczestniczek /miesiąc w okresie od stycznia do września 2023 r.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii