Nie znaczy nie czy tak znaczy tak? Kwestia zgody w polskim społeczeństwie – dyskusja/ CPK Gdańsk

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku i Krytyka Polityczna w Trójmieście zapraszają na panel dyskusyjny poruszający temat zgody/consent. Dyskusja na temat wyrażania zgody na aktywność seksualną, różnych form przemocy seksualnej i definicji zgwałcenia rozwinęła się przy okazji akcji #metoo, budząc wiele kontrowersji i niejasności. Rozmowa podczas panelu będzie miała za zadanie zrozumieć to zagadnienie, niezwykle istotne z punktu widzenia rosnącej wrażliwości na przemoc seksualną.

 

Przyzwolenie definiuje się jako dobrowolną i ciągłą zgodę na podjęcie określonej aktywności seksualnej. Nie może być wymuszone ani udzielone pod wpływem presji. Przyzwolenie jest odwracalne ? każda osoba, w każdej chwili może zmienić zdanie odnośnie tego, co jest lub czego nie jest gotowa zrobić. Przyzwolenie jest niezbędne, by podjąć jakiekolwiek czynności seksualne, nawet gdy jest to małżeństwo, związek lub gdy już wcześniej podjęto kontakt seksualny z daną osobą (Step Up! Campaign, Women Against Violence Europe, WAVE).

Uznając, że napaść seksualna stanowi naruszenie autonomii seksualnej człowieka, prawo i standardy międzynarodowe w zakresie praw człowieka, a także międzynarodowe prawo karne, ewoluowały w kierunku stwierdzenia, że napaść seksualna ? w tym gwałt ? powinna być definiowana w oparciu o brak zgody na stosunek seksualny lub inną czynność seksualną rozpatrywaną w świetle konkretnych okoliczności. Kluczowym elementem definiującym gwałt jest w takim przypadku brak zgody. Już 10 europejskich krajów zmieniło definicje zgwałcenia, uznając że stosunek seksualny bez wyraźnej i świadomej zgody to gwałt.

 

W panelu dyskusyjnym wezmą udział specjaliści i specjalistki z zakresu psychologii, politologii i prawa, aby w jak najszerszym i wielowymiarowym kontekście omówić kwestię zgody/consent. Choć temat granic i konieczności uzyskania świadomej zgody na aktywność seksualną w wielu krajach pojawia się regularnie od lat 80. XX wieku, w Polsce wciąż jest to obca i często ignorowana tematyka. Centrum Praw Kobiet ? Oddział Gdańsk chce rozpocząć tę dyskusję w społeczności gdańskiej.

 

Dyskusja ?Nie znaczy nie czy tak znaczy tak? Kwestia zgody w polskim społeczeństwie?

? Kiedy: czwartek, 14 listopada 2019, godz. 17:00
? Miejsce: Krytyka Polityczna – ŚWIETLICA w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro), 80-802 Gdańsk
? Udział bezpłatny!

Prowadzenie:

Magdalena Nowacka ? absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, psycholożka w Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz badaczka w fundacji Otwarte Idee. Studentka seksuologii klinicznej na SWPS i certyfikowana edukatorka seksualna. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

 

W dyskusji udział wezmą:

dr Barbara Kijewska ? doktora nauk politycznych, wykładowczyni Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pomocy społecznej. Autorka ekspertyz i publikacji naukowych, wykonawczyni projektów europejskich i krajowych, organizatorka konferencji i seminariów na tematy dotyczące partycypacji politycznej, aktywizacji obywatelskiej i włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne. Zaangażowana w działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w polityce, działaczka organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia WAGA i Trójmiejskiej Akcji Kobiet.

dr Natasza Kosakowska-Berezecka – ekspertka ds. różnorodności, trenerka, wykładowczyni akademicka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; mediatorka, współzałożycielka Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii UG. Naukowo zajmuje się procesami przeciwdziałającymi uprzedzeniom i dyskryminacji. Kierowniczka międzynarodowego konsorcjum badawczego Towards Gender Harmony gdzie wspólnie z 150-osobowym zespołem z całego świata bada współczesne rozumienie kobiecości i męskości oraz stereotypy płci w ponad 60 krajach. Jako edukatorka międzykulturowa uczestniczyła w tworzeniu Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.

Marcin Kochanowski – prokurator, od 2013 roku wolontariusz w Centrum Praw Kobiet. Laureat konkursu ?Wyróżnienie Białej Wstążki? w kategorii osoba prywatna za zaangażowanie w pomoc kobietom doświadczającym przemocy.

 

Pytania organizacyjne można kierować na adres: magdalena.nowacka@cpk.org.pl

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk

Panel dyskusyjny jest częścią projektu „W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć? dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

Imitrex Online
Buy Mobic
Buy Motrin Online
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii