Kalendarium roku 1996

  • Opracowanie pierwszego poradnika z serii „Poznaj swoje prawa” adresowanego do kobiet, które doznały przemocy z rąk męża lub partnera.
  • Opracowanie projektu nowych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego,  z propozycją wprowadzenia nakazów ochronnych i nakazów określonego postępowania dla sprawców przemocy w rodzinie.
  • Realizacja – we współpracy z Network of East Women – programu ”East – East Legal Coalition”, w ramach którego powstał raport o sytuacji prawnej kobiet w krajach Europy Wschodniej i Środkowej.
  • Uruchomienie pierwszej strony internetowej Centrum Praw Kobiet.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii