#ObalamyMity na temat Konwencji stambulskiej – MIT 5

MIT 5

MIT: W krajach, które od lat wdrażają model pomocy rekomendowany przez Konwencję stambulską, unijna Agencja Praw Podstawowych odnotowała najwyższe wskaźniki przemocy w Europie.

FAKT: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej odnotowuje w swoim raporcie z 2014 r. różnice we wskaźnikach częstotliwości występowania przemocy wobec kobiet pomiędzy badanymi państwami. Tłumaczy ich źródła wskazując m.in. na to, że w społeczeństwach, w których przemoc w rodzinie uważa się w dużym stopniu za sprawę prywatną, jest mniej prawdopodobne, że będzie się o niej rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi lub że będą one zgłaszane policji, z kolei równouprawnienie płci może być przyczyną większej częstotliwości ujawniania przypadków przemocy wobec kobiet.

Wniosek, jaki można wysunąć z tego badania jest więc taki, że status społeczny płci, atmosfera społeczna wokół tematu przemocy, świadomość i umiejętność rozpoznawania zachowań przemocowych oraz sposób funkcjonowania instytucji mających wspierać ofiary przemocy ma zasadnicze znaczenie dla poziomu zgłaszalności przestępstw przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że statystyki ujawnionej przemocy nie mówią wszystkiego nt. skali przemocy w ogóle. Istnieje ogromna „ciemna liczba” niezgłoszonych przypadków przemocy, których nie widać w statystykach, a w badaniach jest ona jedynie szacowana. Ujawniona liczba przypadków przemocy świadczy o podejściu instytucji państwowych do problemu przemocy oraz poziomie równouprawnienia w społeczeństwie.

Stwierdzenia, że skala przemocy jest większa w krajach, w których obowiązuje Konwencja i oparty na niej model pomocy są nieuprawnione.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii