Odpowiadanie na trudne pytania

Odpowiadanie na trudne pytania to proces odnajdywania własnych znaczeń, które są kompasem w życiu. Słuchanie odpowiedzi innych jest okazją do zrozumienia różnorodności opinii i doświadczeń życiowych osób znajdujących się w pobliżu. Tak idziemy ścieżką samorozwoju podczas młodzieżowych spotkań z trenerką Natalią Żebryk.

Jakie wartości wyznaję? Co dla mnie oznaczają „własne granice”? Jak okazuję szacunek innym? A oni do mnie? Czy potrafię zidentyfikować przemoc? Jakie działania mogę podjąć, aby zrozumieć i powstrzymać przemoc wobec mnie?

Spróbuj sam odpowiedzieć na pytania, może to być trudne, ale bardzo interesujące.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii