Odpowiedzi na Wasze pytania – cz. I

Co wchodzi w skład wspólnego majątku?

Majątek wspólny to wszystko to co mąż lub żona kupili w czasie trwania małżeństwa (na przykład samochód, mieszkanie, meble). Majątek wspólny to również wszystkie te rzeczy, które kupili oni razem w tym czasie. Dodatkowo, do tego majątku wlicza się między innymi wynagrodzenie za pracę każdego małżonka, dochody związane z działalnością gospodarczą każdego małżonka czy też dochody z majątku wspólnego albo osobistego każdego z małżonków (na przykład dochody z wynajmu mieszkania/działki należącej wspólnie do małżonków bądź do męża lub żony).

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Do majątku osobistego małżonków wchodzą między innymi wszystkie te rzeczy, które mąż lub żona posiadali przed ślubem oraz takie, które odziedziczyli sami po kimś z rodziny. Dodatkowo, majątek osobisty to również wszystkie przedmioty osobiste, czyli na przykład ubrania, obuwie, czy okulary, oraz te przedmioty, które są nagrodą za osobiste osiągnięcia.

Jeżeli jeden z małżonków nie ma dostępu do konta to czy to ma wpływ na wynik rozwodu z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że mąż lub żona są winni rozpadowi związku małżeńskiego. Przykładem sytuacji, w których mąż lub żona jest winna rozwodowi, to zdrada, alkoholizm, czy przemoc (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna). Jeżeli jeden z małżonków nie ma dostępu do wspólnego konta bankowego może być to uznane za przemoc ekonomiczną i może wpływać na wynik rozwodu z orzekaniem o winie. Przemoc ekonomiczna ma miejsce wtedy, gdy mąż albo żona uzależnia finansowo od siebie drugiego małżonka – na przykład zabrania drugiej osoby pracowania, wydziela jej pieniądze, nie konsultuje wydawania pieniędzy ze współmałżonkiem, czy też nie płaci alimentów.

Co się dzieje z długami podczas rozwodu?

Wszystkie długi zaciągnięte wspólnie przez małżonków w trakcie małżeństwa powinni spłacać byli małżonkowie wspólnie po rozwodzie. Jeżeli jeden z małżonków spłaci ten dług może żądać od drugiego małżonka zwrotu połowy wpłaconej kwoty. Jeżeli to mąż lub żona zaciągnęli dług, a drugi małżonek się na to zgodził, wtedy dług może być spłacony z majątku wspólnego albo z majątku osobistego tego małżonka, który ten dług zaciągnął. Jeżeli jednak drugi małżonek nie zgodził się na zaciągnięcie tego długu to albo może umowa takiej pożyczki czy kredytu będzie nieważna (gdy przekracza 5000 zł) albo spłacić ten dług będzie musiał ten małżonek, który go zaciągnął z majątku własnego (gdy nie przekracza 5000 zł).

aplikantka adwokacka Aleksandra Pilipiuk

Tizanidine Online
Buy Indometacin
Buy Zanaflex Online
Buy Celebrex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii