Odpowiedzi na Wasze pytania – cz. II

Ile kosztują porady prawnicze?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i w takich miejscach porady są bezpłatne. Można również skorzystać z płatnych porad prawnych, jednak ich cena różni się w zależności od danej kancelarii. Cena może kształtować się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od problemu prawnego czy miejsca, w którym działa kancelaria (duże miasto czy wieś).

Ile kosztuje procedura rozwodu?

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł i opłaca ją ta osoba, która ten pozew o rozwód wnosi do sądu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie kwota ta zmniejsza się do 300 zł. Jeżeli sąd będzie miał dokonać podziału majątku to będzie to dodatkowo kosztować 300 zł w przypadku zgodnego wniosku małżonków albo 1000 zł w przypadku, gdy małżonkowie w tej kwestii się nie zgadzają. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można wnieść o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o pomoc prawnika z urzędu (wtedy za pomoc prawną również się nie płaci).

Jak udowodnić przemoc ekonomiczna w sadzie?

Może być to trudne jednak nie niemożliwe. Można opierać się na zeznaniach świadków – np. sąsiadów czy rodziny, na rozmowach SMS, e-mailach, lub nagraniach, które przedstawiają celowe uzależnienie współmałżonka od siebie pod względem finansowym i wydzielanie tej osobie pieniędzy.

Co jeżeli jest przemoc wobec starszego członka rodziny przez osobę która bez upoważnienia (pisemnego) przejęła również jej finanse, ale jest również opiekunem?

Jeżeli ten starszy członek rodziny nie jest ubezwłasnowolniony to ma pełne prawo do dysponowania swoimi finansami i swoim majątkiem. W takim wypadku jeżeli osoba, która na codzień opiekuje się tą osobą i ona ?przejęła finanse? tej osoby może to być uznane za przemoc ekonomiczną. Jeżeli jednak jest to opiekun przyznany z uwagi na ubezwłasnowolnienie tej osoby to opiekun ten może dysponować majątkiem i finansami osoby ubezwłasnowolnionej jeżeli ma w tej sprawie orzeczenie sądu rodzinnego.

Jak działa ubezwłasnowolnienie wobec starszej osoby, która wymaga stałej opieki, a na przykład nie zgadza się na dom opieki?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie danej osoby może zgłosić jej małżonek oraz najbliższa rodzina. Jeżeli osoba, która ma być ubezwłasnowolniona jest chora psychicznie albo cierpi na niedorozwój umysłowy to sąd będzie wymagał opinii psychiatry albo psychologa. Osoba ta będzie dodatkowo musiała być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, jak również psychologa. W trakcie postępowania sądowego ustali się między innymi stan zdrowia tej osoby, jej sytuację majątkową oraz osobista. O ubezwłasnowolnieniu danej osoby decyduje więc sąd. Jeżeli osoba ta nie zgadza się na przyjęcie do domu pomocy społecznej to organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przyjęcie jej do domu pomocy społecznej bez jej zgody, jeżeli brak przyjęcia jej do takiej placówki zagrozi jej życiu lub zdrowiu.

aplikantka adwokacka Aleksandra Pilipiuk

Buy Imitrex
Buy Maxalt Online
Cafergot
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii