Oferta pracy – Gdańsk: Asystent(ka) ds. finansowych

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Asystent(ka) ds. finansowych.

Do zadań Asystenta(ki) ds. finansowych należą:

 • nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentacji księgowej w oddziale,
 • wsparcie w księgowaniu faktur zakupowych,
 • porządkowanie dokumentacji z obszaru finansowego,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych z projektów we współpracy z koordynatorami projektów,
 • monitorowanie statusu wykorzystania budżetów realizowanych projektów, prowadzenie zestawień kosztów projektów,
 • prowadzenie rejestru korespondencji finansowej, rejestru umów, rejestru delegacji,
 • przygotowanie dokumentów do płatności,
 • prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie raportów, analiz, zestawień,
 • współpraca z innymi oddziałami fundacji oraz działami księgowości, kadr, kontrolingu.
 • wsparcie w bieżących pracach administracyjno-księgowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie realizacji),
 • doświadczenie wskazujące na umiejętność pracy z danymi,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa komputera, swoboda w poruszaniu się po Internecie, obsługa pakietów biurowych, sprawne poruszanie się w środowisku MS Office (zwłaszcza w programie Excel), narzędzi Googla oraz efektywne korzystania z narzędzi online,
 • komunikatywność, systematyczność, samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość.

Mile widziane:

 • wykształcenie (studia/ kursy/ szkolenia) związane z finansami, księgowością, kadrami,
 • doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza w rozliczeniach projektów,
 • znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie lub umowa z osobą samozatrudnioną w wymiarze ½ etatu na około 2 miesiące z możliwością przedłużenia.
 • wynagrodzenie miesięczne za 1/2 etatu 2.200 – 2.540 zł brutto,
 • pracę od zaraz,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet.

Miejsce pracy: Gdańsk, Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Fundacji Centrum Praw Kobiet;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji;
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Asystent(ka) ds. finansowych”;
 • w CV prosimy o umieszczenie klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji;
 • zgłoszenia z CV prosimy przesyłać do 24 sierpnia 2022 r. na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl;
 • prosimy o przesłanie CV w języku polskim.

Procedura wyboru ofert:

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;
 • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną odbywają się od momentu nadsyłania zgłoszeń;
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii