Oferta pracy // Kraków

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Lekarka psychiatra.

Do zadań Lekarki psychiatry przy CPK Kraków będą należeć:

pomoc psychiatryczna kobietom doświadczającym przemocy w zakresie:

 • interwencji w momentach zagrożenia zdrowia i życia.
 • prowadzenia psychoedukacji w temacie zdrowia psychicznego,
 • monitorowania stanu psychicznego,
 • prowadzenia farmakoterapii,
 • realizacji porad lekarskich,
 • diagnozowania i opracowania ścieżki leczenia,

prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami

udział w spotkaniach zespołu specjalistek CPK Kraków;

Ponieważ nasz krakowski oddział dopiero się rozwija, potrzebujemy zaufanej osoby, na razie w nie wielkim wymiarze godzin.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek (psycholożek i prawniczek), które tworzą zespół CPK Kraków, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • empatyczne podejście do pacjentek.
 • bezwarunkowe poszanowanie dla wszystkich praw kobiet,
 • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii,
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego, ukraińskiego i/lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym realizowanie swoich zadań,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy
 • znajomość tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy,

Oferujemy:

 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Krakowie;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/kontrakt;

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 31.07.2022 r. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z natalia.kucma@cpk.org.pl 

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii