Oferta pracy w CPK Gdańsk

Psycholożka/Psycholog – umowa zlecenie/umowa o współpracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog.

Do zadań Psycholożki/Psychologa należą: 

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację;
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci;
 • Ustalenie planu bezpieczeństwa;
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego;
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy;
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy;
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych np. w podjęciu zatrudnienia, odnowieniu relacji z innymi ludźmi;
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci;
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, w tym      wyuczoną bezradnością, lękiem, poczuciem winy, wstydem, stanami depresyjnymi, objawami zaburzenia stresowego pourazowego, zmianami regulacji afektu i impulsów, obniżoną samooceną i poczuciem sprawczości;
 • Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania zasobów, które posiada klientka;
 • Aktywny udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk oraz w superwizjach;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

WYMAGANIA

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.);
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim;
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;

OFERUJEMY

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego;
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo), a także w weekendy.

ZGŁOSZENIA

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 19.01.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii