Ogłoszenie o pracę – Warszawa (3)

Centrum Praw Kobiet poszukuje specjalistki ds. kontrolingu finansowego  i rozliczeń projektów 

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie budżetów, planów i analiz finansowych Fundacji uwzględniających istniejące przychody, zasoby kadrowe oraz prognozy finansowe.
 • Opracowywanie zaleceń i narzędzi oraz procedur pozwalających na bieżące i efektywne monitorowanie przychodów i kosztów oraz stanu realizacji poszczególnych działań
 • Kontrola realizacji budżetu całej organizacji oraz projektów, analiza odchyleń, opracowywanie prognoz finansowych (bieżące, miesięczne, kwartalne i roczne),
 • Przygotowywanie raportów, analiz finansowych, sprawozdań i statystyk oraz nadzór nad ich prawidłowym i rzetelnym przygotowaniem przez inne koordynatorki.
 • Współpraca z działem księgowo – kadrowym w tym m.in. przy dostosowywaniu planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
 • Dopilnowywanie aby działania Fundacji były prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi, finansowymi, podatkowymi i sprawozdawczymi w tym RODO
 • Nadzór nad efektywnością i rentownością zadań podejmowanych w ramach działalności statutowej oraz gospodarczej Fundacji, przeprowadzanie oceny ryzyka finansowego nowych przedsięwzięć, identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań korygujących.
 • Wsparcie Zarządu w ewaluacji i realizacji strategii fundraisingowej.
 • Współpraca z Zarządem przy podnoszeniu wewnętrznych standardów zarządzania organizacją ( ludźmi, komunikacji, zarządzania finansami, księgowości itd.),
 • Dostarczanie wiarygodnej informacji finansowo – zarządczej dla Zarządu,
 • Współpraca z Zarządem przy ewaluacji, audytach organizacyjnych i finansowych
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji oraz doradztwo biznesowe dla Zarządu

Poszukamy osoby, która:

 • Podziela misję i wartości Fundacji .
 • Ma min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane z kontrolingiem i zarządzaniem finansami
 • Ma wykształcenie wyższe lub ukończyła studia podyplomowe lub równorzędne kursy z obszaru rozliczania projektów, zarządzania i kontrolingu finansowego
 • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, planowania strategicznego, prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji.
 • Jest nastawiona na realizację celów, rozwijanie nowych inicjatyw, szukanie nowych rozwiązań, podejmowanie wyzwań.
 • Biegle posługuje się pakiem MS Office, w tym exelem

Mile widziane:

doświadczenie w pracy/ współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz znajomość języka  angielskiego

gotowość do  poszerzania kompetencji w obszarach związanych ze stanowiskiem oraz nowymi technologiami.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 etatu.
 • Możliwości rozwoju i awansu zawodowego
 • Możliwość pracy w organizacji z misją o dużym dorobku i pozycji w sektorze pozarządowym.

Jeśli podzielasz naszą misja i wartości, posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne na tym stanowisku zapraszamy Cię do złożenia aplikacji na adres: rekrutacja@cpk.org.pl do 16 lutego 2022 . W tytule maila wpisz stanowisko na jakie składana jest aplikacja

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, jako Administratora danych.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii