Odzyskiwanie ciał czyli seksualna sprawiedliwość – debata online

Więcej

8 marca 2021 18:00 - 20:00

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym LIVE pt: “Odzyskiwanie ciał czyli seksualna sprawiedliwość”, który odbędzie się na platformie Zoom w poniedziałek 8 marca 2021 r. o godz. 18:00.

Obecna sytuacja polityczna jest nie tylko naruszeniem praw i godności Polek, ale także wyjątkowo dobitnie obrazuje patriarchalne i przedmiotowe podejście do postrzegania kobiet i kobiecych ciał. Obraz ten odnosi się także bezpośrednio do seksualności kobiet, która ma odpowiadać na potrzeby (m.in. reprodukcyjne) wszystkich innych, tylko nie samych kobiet, zgodnie z zasadami, które nie zostały z nami ustalone. W całej tej sytuacji kobiety zostały odcięte od możliwości poznawania własnej seksualności, dosłownie straciły swoje ciała, dlatego właśnie do tych zagadnień chciałybyśmy odnieść się w panelu dyskusyjnym, który postanowiłyśmy zorganizować w formie online LIVE w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet. Chcemy w tej dyskusji zwrócić szczególną uwagę na kulturowe postrzeganie seksualności i podmiotowości kobiet oraz konsekwencje, jakie wynikają z aktualnej sytuacji kobiet w Polsce. 

Do rozmowy zaprosiłyśmy wyjątkowe gościnie, dr hab. Nataszę Kossakowską-Berezecką (kultura, psychologia społeczna i rodzaju), Patrycję Wonatowską (seksuologia, pozytywna seksualność) oraz Martę Typę (psychologia, edukacja seksualna). Dyskusję będzie moderować Magdalena Nowacka (psychologia, seksuologia kliniczna).

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się na platformie Zoom. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zapisać się poprzez formularz . Osoby, które wpiszą się na listę, otrzymają link do połączenia.

Dołącz także do naszego wydarzenia na Facebook, aby pamiętać o spotkaniu 🙂

O gościniach:

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, pracuje w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii UG, ekspertka ds. różnorodności, trenerka oraz mediatorka. Naukowo zajmuje się procesami przeciwdziałającymi uprzedzeniom i dyskryminacji. Kierowniczka międzynarodowego konsorcjum badawczego Towards Gender Harmony (www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl) gdzie wspólnie z 150-osobowym zespołem z całego świata bada współczesne rozumienie kobiecości i męskości oraz stereotypy płci w ponad 60 krajach. Jako edukatorka międzykulturowa uczestniczyła w tworzeniu Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek. Współautorka książki: Między Grupami. Przewodnik po relacjami z ludźmi, którzy się od nas różnią. Wyd. Smak Słowa. Ekspertka medialna: Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Newsweek, III Program Polskiego Radia, TVN. W 2017r. jej działalność naukowa została wyróżniona przez jury konkursu Sukces pisany szminką w Kategorii Nauka i Biznes, podkreślano „szczególną wartość jej badań dla innowacji społecznych wyprzedzających epokę oraz budowania różnorodności w biznesie”.

Marta Typa – Magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim w 2019 roku. Pracę magisterską poświęciła tematowi funkcjonowania kobiet doświadczających przemocy, badając klientki Fundacji Centrum Praw Kobiet. Psycholożka pracująca w Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, koordynująca współpracę Fundacji z Gdańskim Centrum Równego Traktowania. Psycholożka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, aktywnie biorąca udział w procedurze Niebieskiej Karty. Certyfikowana Edukatorka Seksualna, Liderka Treningu Family Connections Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT), obecnie szkoląca się w nurcie poznawczo-behawioralnym na drugim roku w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Ukończyła Szkołę Animatorów Profilaktyki, obecnie w trakcie rozszerzonego Dialogu Motywującego w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” w Gdańsku. Ukończyła 3 dniowe szkolenie „Praca z kobietami doświadczającymi przemocy” w ramach projektu Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy, zorganizowane przez The Institute of Justice i The Vital Voices, przy współpracy z Departamentem Stanów Zjednoczonych (2018) oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia w Warszawie (04-06.2019r.). Szkoliła się z zakresu interwencji kryzysowej i pracy z osobami doświadczającymi przemocy (odbyła staż w Akademii Wolontariatu Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku; ok. 100 h szkoleń w zakresie interwencji oraz 447 h dyżurów nocnych oraz dziennych w okresie 04/2018 – 03/2019). Ukończyła również szkolenie dotyczące interwencji kryzysowej, prowadzone przez Hannę Lipowską-Teutsch – psycholożkę kliniczną współtworzącą podwaliny systemu interwencji kryzysowej i skutecznej obrony praw ofiar przemocy w Polsce (27.10.2018r.).

Patrycja Wonatowska – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (pedagogika – edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień). Edukatorka seksualna, w tym ds. HIV/AIDS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania. Studentka psychologii. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonego przez SexCoachU dr Patti Britton i dr Roberta Dunlapa.

Swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Jako edukatorka seksualna zajmuje się poradnictwem w zakresie seksualności w różnych fazach życia: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poradnictwo i terapia obejmują zarówno udzielanie informacji, jak i szukanie możliwych rozwiązań dotyczących trudności w obszarze seksualności.

Udziela konsultacji indywidualnych oraz dla par. Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe w zakresie seksualności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS. „W pracy nadrzędną wartością jest dla mnie otwartość oraz pozytywne podejście do seksualności. W bezpieczny i niezagrażający sposób wspieram rozwój osobisty” – brzmi jej motto.

O prowadzącej:

Magdalena Nowacka – Magister psychologii (Uniwersytet Gdański, 2018 rok), absolwentka seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie psycholożka w Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku (prowadząca indywidualne konsultacje wstępne oraz monitoring sytuacji klientek biorących udział w projektach, a także udzielająca indywidualnej pomocy psychologicznej,), asystentka środowiskowa w Stowarzyszeniu na rzecz Osób w Kryzysie “Przyjazna Dłoń” oraz członkini Fundacji Otwarte Idee. W trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu psychoterapii poznawczobehawioralnej na Uniwersytecie SWPS.Certyfikowana edukatorka seksualna oraz trenerka antydyskryminacyjna. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (2018), 3 dniowe szkolenie „Praca z kobietami doświadczającymi przemocy” w ramach projektu Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy, zorganizowane przez The Institute of Justice i The Vital Voices, przy współpracy z Departamentem Stanów Zjednoczonych (2018) oraz szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT organizowane przez Grupę Stonewall i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2017). Współpracowała przy tworzeniu gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. Od 2018 roku prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych oraz dla osób im bliskich przy Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBT Tolerado. Prowadzi spotkania na temat seksualności biologicznej, psychicznej i kulturowej oraz dyskryminacji ze względu na płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Ukończyła również warsztaty “Prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie” (2018) oraz “Prawa osób doznających cyberprzemocy i przemocy werbalnej (mowy nienawiści)” (2018), organizowane przez Fundację Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii