Warsztat z wyznaczania granic dla nastolatek

Więcej

19 września 2020 11:00 - 18:00

Czym jest zgoda, jak wyznaczać granice swojej cielesności i jak reagować na przemoc seksualną, zwłaszcza w grupie rówieśniczej? – na te pytania odpowiedzą specjalistki Centrum Praw Kobiet w Gdańsku podczas jednodniowych warsztatów adresowanych do dziewczyn w wieku 15-19 lat, które odbędą się już 19 września 2020 r.
Podczas warsztatu poruszone będą tematy dotyczące m.in.:
– wyznaczania granic własnej cielesności,
– dojrzałości psychoseksualnej,
– kwestie zgody /consent/,
– normy partnerskiej, indywidualnej i prawnej,
– metody radzenia sobie z doznaniem przemocy seksualnej.
Program warsztatu:
Blok I – Stereotypy i mity dotyczące przemocy seksualnej
Blok II – Różne formy przemocy seksualnej
Blok III – Wyznaczanie granic i asertywna komunikacja w relacjach
Cele warsztatu:
1) Zwiększenie wiedzy na temat własnych praw seksualnych i praw obywatelskich.
2) Zwiększenie wiedzy na temat własnego poczucia granic oraz granic innych osób.
3) Wzmocnienie asertywności w komunikacji, również w relacjach intymnych.
4) Rozwinięcie umiejętności dbania o swoje granice.
5) Poznanie modeli rozwoju psychoseksualnego kobiet.
6) Zwrócenie uwagi na bezpieczną seksualność będącą rezultatem obopólnej zgody partnerów.
Warsztaty poprowadzą dwie specjalistki Centrum Praw Kobiet, psycholożki zajmujące się m.in. przemocą seksualną, edukatorki antydyskryminacyjne i antyprzemocowe: Marta Typa i Magdalena ​Nowacka.
Udział jest bezpłatny.
Zapisy na warsztaty odbywają się internetowo, po wypełnieniu formularza, który znajduje się pod tym linkiem: https://link.do/txfzU
Zgłaszająca się osoba niepełnoletnia otrzyma zwrotnie formularz zgody rodziców/opiekunów na udział w warsztacie, którego dostarczenie do CPK jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zajęciach.
O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
Pytania organizacyjne można kierować do koordynatorki projektu Anny Górskiej (anna.gorska@cpk.org.pl).
Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.
Warsztaty sfinansowano ze środków Funduszu Feministycznego.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii