Warsztaty dla kobiet dot. praw osób doświadczających przemocy ekonomicznej

Więcej

10 października 2020 10:00 - 14:30

Gdańsk

ul. Gdyńskich Kosynierów 11, domofon 2 (około 2 min od „Zieleniaka”)

58 341 79 15

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w warsztatach dotyczących praw osób doświadczających przemocy ekonomicznej. Planowane są dwa takie spotkania, jedno – dla kobiet w wieku powyżej 19 lat i drugie dla nastoletnich kobiet w wieku 16-19 lat. Poprowadzi je radczyni prawna Barbara Sikorska.

Kiedy: 5 września (dla kobiet pow. 19 lat) i 10 października (dla kobiet w wieku 16-19 lat)
Godziny: 10:00-14:30 (wraz z przerwami)
Gdzie: CPK w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 2.
Osoba prowadząca: radczyni prawna Barbara Sikorska*
Liczba miejsc: 10-15.
Udział bezpłatny.

Na tle przemocy fizycznej przemoc ekonomiczna może wydawać się mało dolegliwa. Jeśli mąż lub partner nie stosuje przemocy fizycznej, wiele kobiet uważa, że nie może być w ogóle mowy o przemocy. Tymczasem przemoc ekonomiczna może być nie mniej krzywdząca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną.

Podczas warsztatów chcemy przybliżyć mieszkankom Gdańska zjawisko przemocy ekonomicznej oraz zapoznać je z regulacjami prawnymi, które mogą pomóc osobom doświadczającym tej formy przemocy uwolnić się od niej. 

Prowadząca warsztat radczyni Barbara Sikorska w syntetyczny i przystępny sposób przybliży uczestniczkom następujące tematy:
1. Czym jest przemoc ekonomiczna?
2. Formy przemocy ekonomicznej
3. Przemoc ekonomiczna w rodzinie
4. Regulacje prawne
5. Prawne instrumenty pomocy
6. Przestępstwa ekonomiczne
7. Przegląd i omówienie orzecznictwa sądów w Polsce

Odbędą się dwa warsztaty, jeden – dla kobiet powyżej 19 lat – już 5 września oraz drugi – dla kobiet w wieku 16-19 lat – je zapraszamy 10 października. 

Każdy z warsztatów potrwa 4,5 godziny. 

Zapisy przyjmowane się poprzez formularz: https://forms.gle/9LAdXtpv8AHL2X4h7

Można też zgłosić chęć udziału telefonicznie lub osobiście w sekretariacie CPK w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, telefon: 58 341 79 15.

* Barbara SIKORSKA – magister prawa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); obecnie uczestniczka Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii. Radczyni prawna od 2016 roku (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych), posiadająca własną kancelarię prawną. Wykazuje się bogatym doświadczeniem pracy zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych oraz długoletnią pracą w Kancelariach prawnych.
Uczestniczka wielu szkoleń: „Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy” (2015/2016)”, “Negocjacje perswazyjne” (2016), “Szkolenie BAZOWE z Mediacji” (2017), “Mediacje karne” (2017), szkolenie z wybranych zagadnień z ochrony danych osobowych. Od stycznia 2017 udziela porad prawnych w ramach Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych w Malborku i Pruszczu Gdańskim; uczestniczka przedsięwzięć Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w tym uczestniczka Niebieskiego Parasolu Radcy Prawnego. Od lipca 2017 wolontariuszka Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, gdzie udziela porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, dyskryminacji czy innych trudności życiowych, a także gdzie prowadzi warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy.
Uczestniczka konferencji „Prawa kobiet – perspektywa prawna osób wykonujących zawody prawnicze”, zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych (Warszawa, 16.11.2018).

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii