Towarzystwo Kobiety Przeciw Przemocy

ul. Chodkiewicza 17
31-532 Kraków

012 429 55 42

Dodatkowe informacje

Problemy związane z przemocą w rodzinie, interwencja kryzysowa, udzielanie porad prawnych

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii