Wspieraj regularnie

Dlaczego potrzebujemy stałego wsparcia?

Dzięki Twoim niewielkim, ale REGULARNYM wpłatom będziemy mogły zapewnić naszym klientkom i ich dzieciom wsparcie psychologiczne oraz prawne, a także bezpieczne schronienie przed przemocą domową. Twoje darowizny sprawią, że będziemy mogły docierać z pomocą do coraz większej grupy kobiet, których prawa są łamane.
Nasz autorski program dla kobiet doświadczających przemocy trwa średnio 12 miesięcy. W tym czasie każda klientka jest objęta stałą, kompleksową pomocą przez naszych psychologów, doradców zawodowych i prawników. Taka pomoc musi być oparta na stabilności, a trudno jest ją zapewnić, gdy fundacja sama boryka się z problemami finansowymi i nie ma pewności czy będzie miała fundusze za pół roku.

Jak wspierać nas regularnie?

Ustaw stałe zlecenie na swoim koncie bankowym i przekazuj raz w miesiącu ustaloną kwotę. Już 25 zł miesięcznie stanowi dla nas konkretną pomoc, gdyż pokrywa koszty pierwszego kontaktu z klientką.

Doświadczenie naszej fundacji związane z odmową przyznania dotacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym utwierdziło nas w przekonaniu jak ważne jest dla nas finansowanie od darczyńców. To jedyne źródło finasowania pomocy pokrzywdzonym kobietom, niezależne od władz publicznych i układów politycznych.
Każda złotówka jest ważna, ponieważ zapewnia pomoc i bezpieczeństwo kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom.

Dane do przelewu bankowego:
Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa
nr konta w Banku PKO BP: 59 1020 1156 0000 7102 0059 9241
IBAN: PL 59 1020 1156 0000 7102 0059 9241

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień o działalności Fundacji Centrum Praw Kobiet. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: sekretariat@cpk.org.pl

Skelaxin Online
Buy Topamax Online
Celebrex
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii