Przemoc nie tradycja

Przemoc nie tradycja

Przemoc to nie tradycja!

Konwencja stambulska nieraz atakowana była przez rządzących jako akt prawny niezgodny z polską kulturą, tradycją i wartościami. Centrum Praw Kobiet mówi dziś: to błąd. Nic – także kultura ani tradycja – nie może służyć za usprawiedliwienie dla przemocy.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Przemoc nie tradycja

SKUTKI WYPOWIEDZENIA KONWENCJI STAMBULSKIEJ

  • brak zmiany definicji gwałtu (każdy stosunek bez zgody to gwałt)
  • brak pojęcia przemocy ekonomicznej w prawie w formie zgodnej z wytycznymi Konwencji
  • brak planu stworzenia sieci ośrodków interwencyjnych dla ofiar gwałtu oraz rozbudowanie sieci Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy domowej
  • brak konieczności rozszerzenie przepisów o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy o zakaz kontaktu
  • brak powiązania przemocy z nierównym statusem kobiet i mężczyzn
  • brak działań profilaktycznych, które by zapobiegały przemocy

PARTNERZY KAMPANII

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii