Raport Centrum Praw Kobiet

W Międzynarodowy Dzień Kobiet CPK wydaje raport o aktualnej sytuacji kobiet w Polsce. To przekrojowe wydawnictwo zbierające informacje nt. udziału i praw kobiet w różnych sferach życia politycznego, społecznego i prywatnego. Ekspertki z wybranych obszarów przedstawiają badania, analizy i tendencje oraz formułują rekomendacje działań potrzebnych dla poprawy standardów i ochrony praw kobiet.

Raport jest dostępny do pobrania TUTAJ.

Do współpracy przy raporcie zaprosiłyśmy ekspertki z dziedzin takich jak rynek pracy, prawa reprodukcyjne, zdrowie, edukacja, media, historia czy ekologia, nie zabrakło też rozdziału nt. przemocy wobec kobiet w Polsce. Zależało nam na dotknięciu wielu kwestii związanych z życiem prywatnym oraz społecznym kobiet. Nasz raport to nie tylko analizy aktualnego stanu rzeczy, ale także solidnie opracowane rekomendacje działań nakierowane na poprawę sytuacji kobiet w Polsce – mówi Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Współautorkami raportu są: Agata Czarnacka (Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej), Kinga Lohmann (Koalicja Karat), Danuta Duch-Krzystoszek (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Justyna Grzymała (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Ewa Lisowska (Szkoła Główna Handlowa), Urszula Nowakowska (Fundacja Centrum Praw Kobiet), Kamila Ferenc (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu), Magdalena Gałkiewicz (Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Partia Zieloni), Aleksandra Kołeczek (Fundacja Strefa Zieleni, Partia Zieloni), Sławomira Walczewska (Feministyczny Instytut Edukacyjno-Badawczy, Fundacja Kobieca eFKa).

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii