Biuletyn CPK – podsumowanie roku 2020

Szanowni Państwo,

2020 na długie lata zostanie zapamiętany jako rok wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, która wpłynęła na życie wielu ludzi w każdym zakątku świata. Odcisnęła swoje piętno także na sytuacji kobiet doświadczających przemocy domowej. Jak wiele innych światowych kryzysów i katastrof, tak i pandemia, a właściwie będący jej konsekwencją lockdown i dystans społeczny, wpłynęły na znaczący wzrost przemocy domowej wobec kobiet i dzieci. W czasie lockdownu nasz całodobowy telefon interwencyjny dzwonił niemal dwa razy częściej. Przeorganizowałyśmy naszą pracę, aby móc udzielać pomocy zdalnie, utworzyłyśmy nowe, bezpieczne kanały kontaktu z nami, a nasze bezpieczne schronienie w Warszawie działało (i działa) przez cały czas.

Pozornie spokojniejszy okres wakacji przyniósł nowe zagrożenie dla praw kobiet w Polsce i ochrony pokrzywdzonych przemocą. W lipcu wysocy rangą politycy opcji rządzącej zapowiedzieli podjęcie kroków ku wypowiedzeniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – czyli tzw. konwencji stambulskiej lub antyprzemocowej. Byłoby to bezprecedensowe wypowiedzenie tak ważnej umowy międzynarodowej przez nasz kraj. Tak ważnej, ponieważ wskazującej jak drogowskaz kierunek, w jakim powinno ulepszać się nasze krajowe prawo dotyczące ochrony kobiet doświadczających przemocy. Premier Mateusz Morawiecki skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać zgodność Konwencji z polską Konstytucją.

Z kolei jesień to kolejna próba zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce – prawa będącego i tak jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Od 22 października regularnie na ulicach polskich miast trwają demonstracje i blokady, w których i my aktywnie uczestniczyłyśmy. Nie możemy się zgadzać na wykorzystywanie ciał i praw do celów politycznych, lecz działamy na rzecz ich pełnej ochrony. Dlatego zdecydowałyśmy się przystąpić do obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej „Legalna aborcja bez kompromisów”, który przedstawi projekt ustawy w sposób kompleksowy chroniący prawa reprodukcyjne w Polsce.

W drugiej połowie 2020 roku weszła w życie ustawa o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. To bardzo ważny przepis, europejski standard, o wprowadzenie którego od lat zabiegało Centrum Praw Kobiet, między innymi poprzez petycję „Domy dla ofiar, nie dla kata!”. Odpowiednie stosowanie tego przepisu wydajnie zwiększa bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych przemocą domową.

W 2020 roku działałyśmy również aktywnie na rzecz zmiany społecznej świadomości dotyczącej praw kobiet. 26 maja, w Dzień Matki, ruszyłyśmy z kampanią społeczną „Równość zaczyna się w domu”, poprzez którą nakłaniałyśmy mężczyzn do równej, partnerskiej i sprawiedliwej partycypacji w obowiązkach domowych i opiece nad osobami zależnymi.

Z kolei w listopadzie z okazji 16 dni Przeciwko Przemocy Ze Względu Na Płeć prowadziłyśmy kampanię STOP Kobietobójstwu. To w Polsce wciąż słabo zbadany temat, a wiedza na temat jego skali opiera się na naszych szacunkach, wedle których rocznie w związku z przemocą domową życie traci 400-500 kobiet. Kampanii towarzyszyła petycja, pod którą podpisało się kilkanaście tysięcy osób! W tegorocznych planach mamy uruchomienie Obserwatorium ds. Kobietobójstwa.

Jak co roku w grudniu uhonorowałyśmy mężczyzn wspierających prawa kobiet w konkursie Wyróżnienie Białej Wstążki, który organizujemy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Dzięki temu konkursowi promujemy odpowiedzialne i godne naśladowania postawy i działania mężczyzn, którzy wspierają kobiety w osiągnięciu pełni praw i wolności.

Rok 2020 był dla Centrum Praw Kobiet rokiem ogromnych wyzwań i wytężonej pracy. Nie podołałybyśmy temu, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców i partnerów! Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, które nie tylko pozwala nam tworzyć stabilną ofertę pomocową, ale również dodaje nam siły i energii do dalszych działań. W 2021 roku również zachęcamy do wspierania naszych działań – razem trzymamy stronę kobiet!

Urszula Nowakowska

Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet

STATYSTYKI CPK 2020

W 2020 r. 4717 kobiet uzyskało pomoc w Centrum Praw Kobiet. Nasze specjalistki udzieliły 12 885 konsultacji, w tym 5716 psychologicznych, 4294 prawnych oraz 2875 pozostałych (socjalne, rodzicielskie etc.) Ponadto udzieliłyśmy 4481 konsultacji poprzez całodobowy telefon interwencyjny. W naszym schronisku bezpieczne schronienie znalazło 29 kobiet oraz 22 dzieci.

*Oddział w Krakowie otwarty w marcu 2020

**Oddział w Toruniu otwarty we wrześniu 2020

***Oddział w Poznaniu otwarty w październiku 2020

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii