Równo, godnie i bezpiecznie. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym – dobre praktyki

Bezpieczna przestrzeń publiczna, wolne od dyskryminacji miejsca pracy, równe traktowanie obywateli przez instytucje państwowe – to już nie tylko postulaty środowisk i organizacji działających na rzecz równości. Każdy polski pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy i przeciwdziałać wszelkim niepożądanym zjawiskom takim jak dyskryminacja, mobbing, molestowanie i molestowanie seksualne. Co raz to nowe instytucje publiczne tworzą wewnętrzne regulacje i przyjmują rozwiązania zapobiegające złym praktykom. Jednocześnie z doniesień medialnych, licznych raportów czy czasem własnego doświadczenia wiemy, jak wiele jest jeszcze w tym obszarze do zrobienia. Skuteczne rozwiązania wymagają dobrych rozwiązań prawnych, zmiany kultury i standardów zarządzania oraz szerokiej edukacji na rzecz zmiany. Zaproszone do debaty przedstawiciele i przedstawicielki różnych branż i instytucji zaprezentują rozwiązania wdrażane w ich obszarach i podzielą się swoim doświadczeniem, z jakich rozwiązań możemy już czerpać a jakie zadania są nadal wyzwaniem na drodze do bezpiecznych, równych i opartej na godności relacjach społecznych w miejscach pracy, szkołach czy przestrzeni publicznej.
W debacie wezmą udział:
– Monika Wieczorek, radczyni prawna, specjalistka prawa pracy
– Nina Gabryś, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej
– Małgorzata Pyka, Komisja ds. Kobiet przy OPZZ
– Aleksandra Kuzaj-Kosek, konsultantka i ekspertka praktyk anty-mobbingowych, platforma GOFAIR
– Aneta Thieme, Centrum Praw Kobiet, koordynatorka kampania Stand Up przeciw molestowaniu w miejscach publicznych
Moderacja: Małgorzata Kopka-Piątek, Instytut Spraw Publicznych
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Set the tone”.
Zapraszamy 8 listopada, godz. 12. Spotkanie odbędzie się online.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii