Stanowisko CPK ws. opieki naprzemiennej

Centrum Praw Kobiet zwróciło się do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, senatora Aleksandra Pocieja oraz senatorki Magdaleny Kochan z wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz ? Kodeks karny z dnia 4 lutego 2020 r. (druk 63), który stanowi realizację postulatów zawartych w petycji ?Stop alienacji rodzicielskiej? PW-9-01/17 wniesionej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 2017 r.

Zapisy legislacyjne wskazujące na opiekę naprzemienną jako priorytetowy sposób sprawowania władzy rodzicielskiej oraz penalizujące zachowania polegające na tzw. utrudnianiu lub uniemożliwianiu wykonywania kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną są sprzeczne z prawem i standardami międzynarodowymi.

PRZECZYTAJ NASZE STANOWISKO

Imitrex Online
Buy Skelaxin
Buy Tizanidine Online
Topamax

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii