Szczęśliwego Nowego Roku!!

Szczęśliwego Nowego Roku
Przyjaciółkom i Przyjaciołom
oraz Sympatyczkom i Sympatykom Fundacji

Życzy Zarząd i Zespół Centrum Praw Kobiet