HANNA ZBOROWSKA

0d 2010 roku udzielała porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem – najpierw w Studenckim Biurze Porad Prawnych, następnie podczas wolontariatu w Kancelarii Adwokackiej rozwijała swoje umiejętności prawnicze również w pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przemocą. W 2013 roku uzyskała tytuł mgr prawa z oceną bardzo dobrą, broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa rodzinnego. Od 2014 roku czynnie związana z Fundacją Centrum Praw Kobiet jako prawniczka.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii