ZARZĄD CENTRUM PRAW KOBIET

Urszula Nowakowska – Przewodnicząca Zarządu

Grażyna Bartosińska – Członkini Zarządu

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii