ZARZĄD CENTRUM PRAW KOBIET

Urszula Nowakowska – Przewodnicząca Zarządu

Grażyna Bartosińska – Członkini Zarządu

Lidia Olejnik– członkini Zarządu

Anna Rudnicka – Czałonkini Zarządu

Pomoc w czasie pandemii