Warsztaty samoobrony i asertywności WenDo! Mайстер-класи із самозахисту та асертивності WenDo!

Zapraszamy na warsztaty samoobrony i asertywności WenDo!

Czym jest WenDo? WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i

dziewcząt. Uczy tego, jak w każdej sytuacji: w pracy, w miejscu publicznym,

na ulicy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak

reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej

wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy,

poczucie winy i wstyd.

Warsztaty są skierowane do dorosłych kobiet, odbędą się w dniach 19-20 sierpnia w godzinach 11.00-17.00 (2 x 6 godzin, obowiązkowe uczestnictwo w obu dniach warsztatowych).

Miejsce: ul. Piękna 66a lokal 10 (V piętro winda)

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1f2EgNr1FeAUdvZw_WLQe5tPsurK6e1os40oKyI46ctQ/edit

Prowadzaca: Olesya Malyugina, trenerka WenDo z 5 letnim doswiadczeniem

 

Варштат – мастер-клас

Запрошуємо на майстер-класи із самозахисту та асертивності WenDo!

Що таке WenDo? WenDo – це метод запобігання насильству над жінками та

дівчатами. Він навчає того, як перестати почуватися безпорадною та

беззахисною у будь-якій ситуації: на роботі, у громадському місці, на

вулиці, вдома. Він також вчить, як реагувати на насильство. Зміцнює почуття

впевненості в собі та самоповаги. Допомагає вирішувати конфлікти, ламати

стереотипи та долати страхи, почуття провини і сорому.

Майстер-класи орієнтовані на дорослих жінок, вони відбудуться ……………….

об 11.00-17.00 (2 х 6 годин, обов’язкова участь під час обидвох днів

занять).

ЗАПИСИ: https://docs.google.com/forms/d/1f2EgNr1FeAUdvZw_WLQe5tPsurK6e1os40oKyI46ctQ/edit

Ведуча: Олеся Малюгіна, тренер WenDo з 5-річним досвідом

***

WenDo to zajęcia, które pomogą Ci poczuć się pewniej bezpieczniej. Dowiesz

się, jak fizycznie i psychicznie bronić swoich granic. WenDo to nie tylko

ciosy, kopnięcia i uwolnienia, ale także elementy pracy z głosem, postawą

i, co szczególnie ważne, z asertywnością.

Aby wziąć udział WenDo nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności.

Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. W warsztatach WenDo biora

udział dziewczynki od 7. roku życia oraz kobiety starsze czy z

niepełnosprawnością fizyczną.

Podczas WenDo nauczysz się najprostszych, ale zarazem najbardziej

skutecznych technik, które nie wymagają miesięcy żmudnych ćwiczeń. Trenerki

WenDo pokazują najsłabsze miejsca w ciele napastnika, uczą umiejętnej

obrony poprzez zaatakowanie właśnie tych miejsc. Uczą jak wykorzystywać

własne słabe strony na swoją korzyść.

WenDo nie jest sztuką walki. Podczas zajęć nie uczymy, jak się bić, lecz

jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia, jak się skutecznie

bronić.

Wykorzystywane techniki nie wymagają żmudnych ćwiczeń ani sprawności. Są

skuteczne dla kobiet w każdym wieku, bez względu na to, jaką mają siłę.

WenDo nie jest terapią. Podczas zajęć uczymy asertywności, obrony własnych

granic. Pracujemy z doświadczeniami przemocy i rozmawiamy o nich, jednak

nie prowadzimy terapii. Radzimy, jeśli uczestniczka tego potrzebuje, gdzie

taką pomoc można otrzymać.

Podczas WenDo uczymy:

– jak poczuć swoją siłę i podnieść poczucie wartości,

– ochrony własnych granic fizycznych i psychicznych (zabawy, psychodramy)

– najprostszych technik samoobrony (ciosy, kopnięcia, uwolnienia),

– pracy z głosem, ciałem i postawą (zabawy, ćwiczenia),

– komunikacji bez przemocy,

– jak rozpoznać zagrażające sytuacje i jak reagować,

– jak uniknąć przemocy psychicznej jak i fizycznej.

***

WenDo – це заняття, які допоможуть тобі відчути себе впевненіше та

безпечніше. Ти дізнаєшся, як фізично та морально захищати свої межі. WenDo

— це не тільки удари руками, ногами та звільнення від захоплень, але також

елементи роботи з голосом, поставою і, головне, з асертивністю.

Щоб взяти участь у WenDo, вам не потрібна особлива сила чи надзвичайна

спритність. Кожна жінка може навчитися ефективно себе захищати. У

майстер-класах WenDo беруть участь дівчата віком від 7 років, а також

старші жінки або жінки з обмеженими фізичними можливостями.

Під час занять з WenDo ви навчитеся найпростішим, але, разом з тим,

найефективнішим технікам, які не вимагають довгих місяців нудних вправ.

Тренери WenDo показують найслабші місця на тілі нападника і вчать уміло

захищатися, атакуючи саме ці місця. Вони навчають, як використовувати

власні слабкі сторони в своїх же інтересах.

Вендо не є бойовим мистецтвом. На заняттях ми вчимо не битися, а уникати

агресії, а в разі небезпеки – ефективно захищатися.

Техніка, що використовується, не потребує нудних вправ або спритності. Вона

ефективна для жінок будь-якого віку, незалежно від того, якими б сильними

вони не були.

WenDo не є терапією. На заняттях ми вчимо асертивності та захисту особистих

кордонів. Ми працюємо з досвідом насильства та розповідаємо про нього, але

не надаємо терапії. Ми підказуємо у випадку потреби, де таку допомогу можна

отримати.

Під час WenDo ми навчаємо:

– як відчути свою силу і підвищити самооцінку,

– захисту особистих фізичних і психічних кордонів (ігри, психодрама)

– найпростішим прийомам самозахисту (удари руками, ногами, звільнення від

захоплень),

– роботі з голосом, тілом і поставою (ігри, вправи),

– ненасильницькому спілкуванню,

– як розпізнати загрозливі ситуації та як на це реагувати,

– як уникнути психологічного та фізичного насильства.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii