Warsztaty WenDo dla kobiet

Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk zaprasza kobiety mieszkające w Gdańsku do udziału w bezpłatnych warsztatach z przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji WenDo, będących jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet, łączącą metody samoobrony fizycznej i psychicznej. 

Warsztaty WenDo dla kobiet                                                                                       

Dla kogo? Dla kobiet mieszkających w Gdańsku, niezależnie od stopnia sprawności, siły czy umiejętności                                                                                                                 

Kiedy? Sobota-niedziela 4-5 września 2021 r. w godzinach 11:00-17:00               

Gdzie? Warsztaty odbędą się w Gdańsku. Dokładna lokalizacja zostanie podana osobom zakwalifikowanym

Liczba miejsc: 12                       

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Osoba prowadząca: trenerka WenDo Anna Urbańczyk   

FB: warsztaty WenDo dla kobiet                                                                                                                                  

Podczas warsztatów zapewnione będę przerwy, w tym przerwa obiadowa. 

Jeśli chcesz:

  • poczuć moc, odzyskać siłę;
  • przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych; 
  • doświadczyć własnej siły fizycznej;
  • wzmocnić swoje kompetencje w zakresie  skutecznej i asertywnej komunikacji oraz rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic

Weź udział w warsztacie WenDo! 

Metoda WenDo                                                                                                                                                                                                       

WenDo jest metodą, którą uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Kobiety uczą się jak reagować na różne formy przekraczania granic i przemoc. Wzmacniają poczucie pewności siebie, własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy oraz wstyd.

Metody pracy                                                                                                                                                                                                                     

W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem, elementy psychodramy. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki. 

Jak się zapisać?                                                                                                                                                                                                         

Zapisy odbywają się internetowo poprzez wypełnienie formularza. Zgłoszenia na warsztaty WenDo dla kobiet przyjmowane są do 29 sierpnia 2021 roku. Potwierdzenie udziału w zajęciach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Uwaga! Warsztaty WenDo są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Kto prowadzi zajęcia?                                                                                                                                                                                               

Anna Urbańczyk – trenerka równościowa, aktywistka praw człowieka i  koordynatorka projektów społecznych. Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza / British Council), trzech szkół trenerskich: Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, Akademii Treningu WenDo oraz wielu polskich i zagranicznych kursów i szkoleń. Certyfikowana trenerka WenDo- samoobrony i asertywności dla kobiet. Zrealizowała 1 100 godzin szkoleń równościowych. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). 

Pytania organizacyjne                                                                                                                                                                                                   

W razie jakichkolwiek pytań organizacyjnych zachęcamy do kontaktu mailowego z organizatorką wydarzenia Ola Brodą: wolontariat_gdansk@cpk.org.pl. W razie pytań merytorycznych dotyczących metody WenDo zachęcamy do kontaktu mailowego z trenerką Anną Urbańczyk: anna.urbanczyk@warsztatyrownosciowe.pl.

Warsztaty dofinansowano ze środków Miasta Gdańska w ramach projektu ‘’Bezpieczeństwo-Upełnomocnienie-Wsparcie-Wzmocnienie’’.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii