Współpraca z DOW Polska

Centrum Praw Kobiet realizuje projekt „ Akademia Mocy Kobiet – odzyskiwanie kobiecych głosów i mocy” dofinansowany przez DOW Polska. W ramach projektu fundacja: 

1) Zorganizuje dla 300 kobiet serię warsztatów, szkoleń i grup wsparcia mających na celu wzmocnienie ich pozycji, budowanie poczucia własnej wartości oraz wyposażenie w nowe umiejętności.

2) Zapewni grupie ok. 300 kobiet pomoc prawną, która pomoże im w dostępie do wymiaru sprawiedliwości oraz wytypowaniu kilku spraw do sporów strategicznych.

3) Poprawi świadomość prawną kobiet poprzez publikację i rozpowszechnianie 3 poradników i 2 ulotek w 15 000 egzemplarzy.

  • Włączy w działalność fundacji głos surwiwalek, czyli kobiet, które przetrwały przemoc, na zasadzie głosu doradczego do realizacji misji fundacji w obszarze zmian prawnych i instytucjonalnych.
  • Zrealizuje szkolenia dla grupy ok. 40 surwiwalek jako ambasadorek zmian wspierających poszczególne kobiety w ich drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i życia wolnego od przemocy
  • Podejmie się budowania solidarności wśród kobiet i bezpiecznej przestrzeni, w której surwiwalki mogą uczyć się od siebie i inspirować się nawzajem, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, wymieniać usługi (szacujemy, że mogłaby to być przestrzeń dla około 100 kobiet);
  • Utworzy „legislacyjny spektakl teatralny” – interaktywną metodę wykorzystującą techniki teatralne, aby zaangażować grupy wrażliwe w proces tworzenia prawa, które najlepiej będzie odpowiadało ich potrzebom

O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Centrum Praw Kobiet i w naszych mediach społecznościowych.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii