ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA!

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują już po raz 12. konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. To edycja podsumowująca szczególnie trudny rok dla kobiet doświadczających przemocy i walczących o swoje prawa.

Pandemia przewróciła nasz świat do góry nogami. Od półtora roku doświadczamy radykalnego ograniczenia, a nawet zerwania więzi społecznych. Ten problem dotyka też boleśnie kobiet i dzieci, które najczęściej są ofiarami przemocy domowej. Pandemia – jak wiele innych kryzysów społecznych – sprzyja eskalacji przemocy w rodzinie. W tych utrudnionych warunkach szczególnie ważne jest skuteczne i profesjonalne wsparcie ze strony instytucji pomocowych.

Mimo tych trudności znajdowali się policjanci, którzy pomagali w trudnych decyzjach, ofiary wspierali pracownicy społeczni, wyciągali pomocne dłonie kuratorzy, prokuratorzy, sędziowie, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. To dzięki ich wysiłkom możliwe było wyjście z przemocy w ciężkich czasach pandemii. To właśnie dla takich osób powołaliśmy Wyróżnienia Białej Wstążki – mówi Kazimierz Walijewski, inicjator konkursu.

Tegoroczna edycja konkursu podsumowuje wyjątkowo trudny rok, jeśli chodzi o wsparcie dla kobiet i ochronę ich podstawowych praw. Pandemia postawiła nowe wyzwania przed całym społeczeństwem, w tym przed instytucjami, które mają wspierać ofiary przemocy domowej. Chcemy w tym roku szczególnie uhonorować tych mężczyzn, którzy mimo trudnej sytuacji społecznej opowiadają się po stronie praw kobiet, a swoją pracą i codziennym zaangażowaniem wspierają kobiety doświadczające przemocy – dodaje Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Jak co roku zachęcamy do zgłaszania do konkursu kandydatur sprzymierzeńców kobiet doświadczających przemocy i tych, których prawa są łamane. W tej szczególnie trudnej sytuacji społecznej, w której każdy i każda z nas traci część swojej życiowej stabilizacji, nie jest łatwo podejmować codzienny trud udzielania wsparcia i otaczania troską tych, którzy mają jeszcze gorzej. Jednak bez wsparcia drugiego człowieka wyjście z sytuacji przemocy jest prawie niemożliwe. I na szczęście ofiary przemocy spotykają na swojej drodze takich sprzymierzeńców. Dlatego ogromnie cieszymy się, że będziemy mogli i mogły wyróżnić tegorocznych obrońców praw kobiet i zaprezentować ich sylwetki szerszemu gronu komentuje Jolanta Kwaśniewska, prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz tych angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Pomysłodawcami wyróżnienia są Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

Nasz konkurs pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i  aktywnie opowiadają się po ich stronie.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 18 listopada 2021 roku!

W konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:

  1. Wymiar sprawiedliwości
  2. Organy ścigania
  3. Instytucje i organizacje pomocowe
  4. Osoby publiczne
  5. Instytucja publiczna
  6. Pracodawca-sponsor
  7. Osoba prywatna
  8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

  1. wypełniając zamieszczony formularz na stronie internetowej
  2. wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu na adres: wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021 r.

Regulamin konkursu

Partnerami wydarzenia są:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciwko Przemocy

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii