Zgłoś swojego kandydata do konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”!

Choć nie da się walczyć z przemocą wobec kobiet bez ustaw, nakazów, zakazów, kar i pociągania sprawców do odpowiedzialności, to jednak fundamentalne znaczenie dla zmniejszenia zjawiska przemocy wobec kobiet ma edukacja, brak społecznej tolerancji na przemoc oraz pokazywanie, że są wśród nas mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale reagują na przemoc stosowaną przez innych mężczyzn, wspierają pokrzywdzone kobiety i wzmacniają ich moc do działania.

 

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ?Porozumienie Bez Barier? organizują X edycję konkursu ?Wyróżnienie Białej Wstążki?. Ta edycja Konkursu jest dla nas wyjątkowa, nie tylko dlatego, że jest to konkurs jubileuszowy, ale również dlatego, że organizowany jest on w  roku, w którym Fundacja Centrum Praw Kobiet świętuje swoje 25 lecie.

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym.  Pomysł Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, w trakcie której młody mężczyzna, w reakcji na odmowę przyjęcia go na politechnikę zastrzelił kilkanaście kobiet. Przypięta do piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy w stosunku do kobiet. O ile tamtą wstążkę mógł przypiąć każdy i była ona raczej symbolem czy też rodzajem publicznej deklaracji, nasze Wyróżnienie jest realnym docenieniem pracy na rzecz zwalczania przemocy w Polsce. Jest także szczególne, gdyż pochodzi od samych kobiet. To one najlepiej wiedzą, który z mężczyzn na nie zasługuje.

 

Przez 9 lat trwania konkursu wyróżniliśmy 72 mężczyzn z różnych instytucji i środowisk w całej Polsce. Wśród wyróżnionych są prezydenci, posłowie, ministrowie, samorządowcy, prawnicy, policjanci, filantropi i pracownicy różnych instytucji pomocowych. Liczymy, że w naszej jubileuszowej edycji dołączy do nich wielu nowych wspaniałych mężczyzn godnych tego Wyróżnienia.

 

Kandydatury mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. ?Białą Wstążką? nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

 

Pragniemy, aby konkurs dotarł do wszystkich środowisk, a wybór kandydatów godnych ?Wyróżnienia Białej Wstążki? 2019 był jak najtrafniejszy. Wierzymy, że w każdym środowisku jest wielu mężczyzn, którzy zasługują na wyróżnienie w tym konkursie. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do rozpropagowania naszej akcji i zgłaszania mężczyzn zasługujących na ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2019!

 

Konkurs trwa do 22 listopada 2019 roku!

W konkursie ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2019 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:

 1. Wymiar sprawiedliwości
 2. Organy ścigania
 3. Instytucje i organizacje pomocowe
 4. Osoby publiczne
 5. Instytucja publiczna
 6. Pracodawca-sponsor
 7. Osoba prywatna
 8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

 1. e-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu nr 1/CPK/2019 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem – ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2019 r.
 2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org formularz.
 3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2019 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

Regulamin konkursu i formularz  zgłoszeniowy na   http://bialawstazka.org

 

Partnerem wydarzenia jest marka W.KRUK

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:

www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

Kazimierz Walijewski:

e-mail: k.walijewski@cpk.org.pl

 

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET:

Monika Młynarczyk tel. (22) 622 25 17

e-mail: monika.mlynarczyk@cpk.org.pl

 

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ ?POROZUMIENIE BEZ BARIER?   

Anna Pieniążek tel. (22) 849 96 62

e-mail: apieniazek@fpbb.pl

Maxalt Online
Buy Tizanidine Online
Cafergot
Buy Topamax without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii