Kalendarium roku 1999

  • Przeprowadzanie badania, przygotowanie i opublikowanie raportu na temat wpływu prywatyzacji na sytuację kobiet w Polsce.
  • Utworzenie oddziałów CPK w Krakowie i w Warce.
  • Uruchomienie pierwszego schroniska CPK dla maltretowanych kobiet w Warszawie.
  • Zorganizowanie pierwszej „Szkoły Praw Człowieka” dla rzeczniczek praw kobiet.
  • Opublikowanie pierwszej książki z historiami życia kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie pod tytułem „Historie prawdziwe”.
  • Zorganizowanie kampanii „Kocha, nie bije – bije, musi odejść” na rzecz przyjęcia przepisów umożliwiających usunięcie sprawcy przemocy z domu.
  • Zainicjowanie cyklu cotygodniowych spotkań edukacyjnych dla kobiet pod nazwą „Poznaj swoje prawa”.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii