Kalendarium roku 2000

  • Opublikowanie pierwszego numeru pisma Centrum Praw Kobiet pt. „Prawo i Płeć”.
  • Opublikowanie pierwszego kompleksowego raportu na temat sytuacji kobiet w Polsce pt. „Kobiety w Polsce w latach 90.” oraz książki na temat równości kobiet i mężczyzn w prawodawstwie Rady Europy i Unii Europejskiej zawierającej wszystkie prawnie wiążące dokumenty obu organizacji oraz wyroki Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
  • Udział w Sesji Zgromadzania Ogólnego ONZ „Pekin + 5”.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii