Kalendarium roku 2000

  • Opublikowanie pierwszego numeru pisma Centrum Praw Kobiet pt. ?Prawo i Płeć?.
  • Opublikowanie pierwszego kompleksowego raportu na temat sytuacji kobiet w Polsce pt. ?Kobiety w Polsce w latach 90.? oraz książki na temat równości kobiet i mężczyzn w prawodawstwie Rady Europy i Unii Europejskiej zawierającej wszystkie prawnie wiążące dokumenty obu organizacji oraz wyroki Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
  • Udział w Sesji Zgromadzania Ogólnego ONZ ?Pekin + 5?.

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Skelaxin Online
Cafergot

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii