Kalendarium roku 2002

  • Zorganizowanie 30 spotkań z serii „Poznaj swoje prawa”, z których większość odbyła się w małych miejscowościach. Rozpowszechnienie w trakcie ich trwania poradników i ulotek CPK poświęconych problematyce poruszanej podczas spotkań.
  • Udział przedstawicielek CPK w pracach grupy roboczej nad zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.
  • Kontynuowanie działań na rzecz przyjęcia wypracowanego przez CPK projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w związkach intymnych. Zbieranie podpisów pod apelem, który CPK przekazało wiceministrowi sprawiedliwości.
  • Opracowanie i rozpowszechnianie ulotki „Nie musisz się na to godzić” (w nakładzie 20 000 egz.) oraz trzech nowych poradników z serii „Poznaj swoje prawa” (w łącznym nakładzie 12.000 egzemplarzy).

SPRAWOZDANIE 2002

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii